Konjugation av verbet option på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet option på engelska.

Konjugering av verbet option i presens

Present Tense

 • I option
 • you option
 • he|she|it options
 • we option
 • you option
 • they option

Present Continuous

 • I am optioning
 • you are optioning
 • he|she|it is optioning
 • we are optioning
 • you are optioning
 • they are optioning

Present Perfect

 • I have optioned
 • you have optioned
 • he|she|it has optioned
 • we have optioned
 • you have optioned
 • they have optioned

Present Perfect Continuous

 • I have been optioning
 • you have been optioning
 • he|she|it has been optioning
 • we have been optioning
 • you have been optioning
 • they have been optioning

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet option i förfluten tid

Simple past

 • I optioned
 • you optioned
 • he|she|it optioned
 • we optioned
 • you optioned
 • they optioned

Past continuous

 • I was optioning
 • you were optioning
 • he|she|it was optioning
 • we were optioning
 • you were optioning
 • they were optioning

Past perfect

 • I had optioned
 • you had optioned
 • he|she|it had optioned
 • we had optioned
 • you had optioned
 • they had optioned

Past perfect continuous

 • I had been optioning
 • you had been optioning
 • he|she|it had been optioning
 • we had been optioning
 • you had been optioning
 • they had been optioning

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet option i futurum

Future

 • I will option
 • you will option
 • he|she|it will option
 • we will option
 • you will option
 • they will option

Future continuous

 • I will be optioning
 • you will be optioning
 • he|she|it will be optioning
 • we will be optioning
 • you will be optioning
 • they will be optioning

Future perfect

 • I will have optioned
 • you will have optioned
 • he|she|it will have optioned
 • we will have optioned
 • you will have optioned
 • they will have optioned

Future perfect continuous

 • I will have been optioning
 • you will have been optioning
 • he|she|it will have been optioning
 • we will have been optioning
 • you will have been optioning
 • they will have been optioning

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to option

Present participle

 • optioning

Past participle

 • optioned

Perfect Participle

 • having optioned

Imperative på engelska, för verbet to option

Imperative

 • option
 • let's option
 • option

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: interrelate join notarise oppose optimize orate orientalize overwinter probate revalue vesiculate