Konjugation av verbet negotiate på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet negotiate på engelska.

Konjugering av verbet negotiate i presens

Present Tense

 • I negotiate
 • you negotiate
 • he|she|it negotiates
 • we negotiate
 • you negotiate
 • they negotiate

Present Continuous

 • I am negotiating
 • you are negotiating
 • he|she|it is negotiating
 • we are negotiating
 • you are negotiating
 • they are negotiating

Present Perfect

 • I have negotiated
 • you have negotiated
 • he|she|it has negotiated
 • we have negotiated
 • you have negotiated
 • they have negotiated

Present Perfect Continuous

 • I have been negotiating
 • you have been negotiating
 • he|she|it has been negotiating
 • we have been negotiating
 • you have been negotiating
 • they have been negotiating

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet negotiate i förfluten tid

Simple past

 • I negotiated
 • you negotiated
 • he|she|it negotiated
 • we negotiated
 • you negotiated
 • they negotiated

Past continuous

 • I was negotiating
 • you were negotiating
 • he|she|it was negotiating
 • we were negotiating
 • you were negotiating
 • they were negotiating

Past perfect

 • I had negotiated
 • you had negotiated
 • he|she|it had negotiated
 • we had negotiated
 • you had negotiated
 • they had negotiated

Past perfect continuous

 • I had been negotiating
 • you had been negotiating
 • he|she|it had been negotiating
 • we had been negotiating
 • you had been negotiating
 • they had been negotiating

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet negotiate i futurum

Future

 • I will negotiate
 • you will negotiate
 • he|she|it will negotiate
 • we will negotiate
 • you will negotiate
 • they will negotiate

Future continuous

 • I will be negotiating
 • you will be negotiating
 • he|she|it will be negotiating
 • we will be negotiating
 • you will be negotiating
 • they will be negotiating

Future perfect

 • I will have negotiated
 • you will have negotiated
 • he|she|it will have negotiated
 • we will have negotiated
 • you will have negotiated
 • they will have negotiated

Future perfect continuous

 • I will have been negotiating
 • you will have been negotiating
 • he|she|it will have been negotiating
 • we will have been negotiating
 • you will have been negotiating
 • they will have been negotiating

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to negotiate

Present participle

 • negotiating

Past participle

 • negotiated

Perfect Participle

 • having negotiated

Imperative på engelska, för verbet to negotiate

Imperative

 • negotiate
 • let's negotiate
 • negotiate

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: influence interwork mountebank necklace neglect neigh neuter outweigh pour replenish unsteel