Konjugation av verbet mistake på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet mistake på engelska.

Konjugering av verbet mistake i presens

Present Tense

 • I mistake
 • you mistake
 • he|she|it mistakes
 • we mistake
 • you mistake
 • they mistake

Present Continuous

 • I am mistaking
 • you are mistaking
 • he|she|it is mistaking
 • we are mistaking
 • you are mistaking
 • they are mistaking

Present Perfect

 • I have mistaken
 • you have mistaken
 • he|she|it has mistaken
 • we have mistaken
 • you have mistaken
 • they have mistaken

Present Perfect Continuous

 • I have been mistaking
 • you have been mistaking
 • he|she|it has been mistaking
 • we have been mistaking
 • you have been mistaking
 • they have been mistaking

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet mistake i förfluten tid

Simple past

 • I mistook
 • you mistook
 • he|she|it mistook
 • we mistook
 • you mistook
 • they mistook

Past continuous

 • I was mistaking
 • you were mistaking
 • he|she|it was mistaking
 • we were mistaking
 • you were mistaking
 • they were mistaking

Past perfect

 • I had mistaken
 • you had mistaken
 • he|she|it had mistaken
 • we had mistaken
 • you had mistaken
 • they had mistaken

Past perfect continuous

 • I had been mistaking
 • you had been mistaking
 • he|she|it had been mistaking
 • we had been mistaking
 • you had been mistaking
 • they had been mistaking

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet mistake i futurum

Future

 • I will mistake
 • you will mistake
 • he|she|it will mistake
 • we will mistake
 • you will mistake
 • they will mistake

Future continuous

 • I will be mistaking
 • you will be mistaking
 • he|she|it will be mistaking
 • we will be mistaking
 • you will be mistaking
 • they will be mistaking

Future perfect

 • I will have mistaken
 • you will have mistaken
 • he|she|it will have mistaken
 • we will have mistaken
 • you will have mistaken
 • they will have mistaken

Future perfect continuous

 • I will have been mistaking
 • you will have been mistaking
 • he|she|it will have been mistaking
 • we will have been mistaking
 • you will have been mistaking
 • they will have been mistaking

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to mistake

Present participle

 • mistaking

Past participle

 • mistaken

Perfect Participle

 • having mistaken

Imperative på engelska, för verbet to mistake

Imperative

 • mistake
 • let's mistake
 • mistake

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: hypostasize individualize militate misshape mist mister mitigate novelize ping reengineer ullage