Konjugation av verbet misbecome på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet misbecome på engelska.

Konjugering av verbet misbecome i presens

Present Tense

 • I misbecome
 • you misbecome
 • he|she|it misbecomes
 • we misbecome
 • you misbecome
 • they misbecome

Present Continuous

 • I am misbecoming
 • you are misbecoming
 • he|she|it is misbecoming
 • we are misbecoming
 • you are misbecoming
 • they are misbecoming

Present Perfect

 • I have misbecomed
 • you have misbecomed
 • he|she|it has misbecomed
 • we have misbecomed
 • you have misbecomed
 • they have misbecomed

Present Perfect Continuous

 • I have been misbecoming
 • you have been misbecoming
 • he|she|it has been misbecoming
 • we have been misbecoming
 • you have been misbecoming
 • they have been misbecoming

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet misbecome i förfluten tid

Simple past

 • I misbecomed
 • you misbecomed
 • he|she|it misbecomed
 • we misbecomed
 • you misbecomed
 • they misbecomed

Past continuous

 • I was misbecoming
 • you were misbecoming
 • he|she|it was misbecoming
 • we were misbecoming
 • you were misbecoming
 • they were misbecoming

Past perfect

 • I had misbecomed
 • you had misbecomed
 • he|she|it had misbecomed
 • we had misbecomed
 • you had misbecomed
 • they had misbecomed

Past perfect continuous

 • I had been misbecoming
 • you had been misbecoming
 • he|she|it had been misbecoming
 • we had been misbecoming
 • you had been misbecoming
 • they had been misbecoming

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet misbecome i futurum

Future

 • I will misbecome
 • you will misbecome
 • he|she|it will misbecome
 • we will misbecome
 • you will misbecome
 • they will misbecome

Future continuous

 • I will be misbecoming
 • you will be misbecoming
 • he|she|it will be misbecoming
 • we will be misbecoming
 • you will be misbecoming
 • they will be misbecoming

Future perfect

 • I will have misbecomed
 • you will have misbecomed
 • he|she|it will have misbecomed
 • we will have misbecomed
 • you will have misbecomed
 • they will have misbecomed

Future perfect continuous

 • I will have been misbecoming
 • you will have been misbecoming
 • he|she|it will have been misbecoming
 • we will have been misbecoming
 • you will have been misbecoming
 • they will have been misbecoming

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to misbecome

Present participle

 • misbecoming

Past participle

 • misbecomed

Perfect Participle

 • having misbecomed

Imperative på engelska, för verbet to misbecome

Imperative

 • misbecome
 • let's misbecome
 • misbecome

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: hotdog impoverish mellow mire misappropriate misbehave miscreate neck phenolate reconfigure truncheon