Konjugation av verbet mis-sell på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet mis-sell på engelska.

Konjugering av verbet mis-sell i presens

Present Tense

 • I mis-sell
 • you mis-sell
 • he|she|it mis-sells
 • we mis-sell
 • you mis-sell
 • they mis-sell

Present Continuous

 • I am mis-selling
 • you are mis-selling
 • he|she|it is mis-selling
 • we are mis-selling
 • you are mis-selling
 • they are mis-selling

Present Perfect

 • I have mis-sold
 • you have mis-sold
 • he|she|it has mis-sold
 • we have mis-sold
 • you have mis-sold
 • they have mis-sold

Present Perfect Continuous

 • I have been mis-selling
 • you have been mis-selling
 • he|she|it has been mis-selling
 • we have been mis-selling
 • you have been mis-selling
 • they have been mis-selling

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet mis-sell i förfluten tid

Simple past

 • I mis-sold
 • you mis-sold
 • he|she|it mis-sold
 • we mis-sold
 • you mis-sold
 • they mis-sold

Past continuous

 • I was mis-selling
 • you were mis-selling
 • he|she|it was mis-selling
 • we were mis-selling
 • you were mis-selling
 • they were mis-selling

Past perfect

 • I had mis-sold
 • you had mis-sold
 • he|she|it had mis-sold
 • we had mis-sold
 • you had mis-sold
 • they had mis-sold

Past perfect continuous

 • I had been mis-selling
 • you had been mis-selling
 • he|she|it had been mis-selling
 • we had been mis-selling
 • you had been mis-selling
 • they had been mis-selling

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet mis-sell i futurum

Future

 • I will mis-sell
 • you will mis-sell
 • he|she|it will mis-sell
 • we will mis-sell
 • you will mis-sell
 • they will mis-sell

Future continuous

 • I will be mis-selling
 • you will be mis-selling
 • he|she|it will be mis-selling
 • we will be mis-selling
 • you will be mis-selling
 • they will be mis-selling

Future perfect

 • I will have mis-sold
 • you will have mis-sold
 • he|she|it will have mis-sold
 • we will have mis-sold
 • you will have mis-sold
 • they will have mis-sold

Future perfect continuous

 • I will have been mis-selling
 • you will have been mis-selling
 • he|she|it will have been mis-selling
 • we will have been mis-selling
 • you will have been mis-selling
 • they will have been mis-selling

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to mis-sell

Present participle

 • mis-selling

Past participle

 • mis-sold

Perfect Participle

 • having mis-sold

Imperative på engelska, för verbet to mis-sell

Imperative

 • mis-sell
 • let's mis-sell
 • mis-sell

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: host import medicate minimize mirror misadvise miscast nazify peter recommit truckle