Konjugation av verbet meld på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet meld på engelska.

Konjugering av verbet meld i presens

Present Tense

 • I meld
 • you meld
 • he|she|it melds
 • we meld
 • you meld
 • they meld

Present Continuous

 • I am melding
 • you are melding
 • he|she|it is melding
 • we are melding
 • you are melding
 • they are melding

Present Perfect

 • I have melded
 • you have melded
 • he|she|it has melded
 • we have melded
 • you have melded
 • they have melded

Present Perfect Continuous

 • I have been melding
 • you have been melding
 • he|she|it has been melding
 • we have been melding
 • you have been melding
 • they have been melding

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet meld i förfluten tid

Simple past

 • I melded
 • you melded
 • he|she|it melded
 • we melded
 • you melded
 • they melded

Past continuous

 • I was melding
 • you were melding
 • he|she|it was melding
 • we were melding
 • you were melding
 • they were melding

Past perfect

 • I had melded
 • you had melded
 • he|she|it had melded
 • we had melded
 • you had melded
 • they had melded

Past perfect continuous

 • I had been melding
 • you had been melding
 • he|she|it had been melding
 • we had been melding
 • you had been melding
 • they had been melding

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet meld i futurum

Future

 • I will meld
 • you will meld
 • he|she|it will meld
 • we will meld
 • you will meld
 • they will meld

Future continuous

 • I will be melding
 • you will be melding
 • he|she|it will be melding
 • we will be melding
 • you will be melding
 • they will be melding

Future perfect

 • I will have melded
 • you will have melded
 • he|she|it will have melded
 • we will have melded
 • you will have melded
 • they will have melded

Future perfect continuous

 • I will have been melding
 • you will have been melding
 • he|she|it will have been melding
 • we will have been melding
 • you will have been melding
 • they will have been melding

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to meld

Present participle

 • melding

Past participle

 • melded

Perfect Participle

 • having melded

Imperative på engelska, för verbet to meld

Imperative

 • meld
 • let's meld
 • meld

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: higgle hypersensitize maltreat medal meet meliorate menace motive pavilion re-prove transgress