Konjugation av verbet mean på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet mean på engelska.

Konjugering av verbet mean i presens

Present Tense

 • I mean
 • you mean
 • he|she|it means
 • we mean
 • you mean
 • they mean

Present Continuous

 • I am meaning
 • you are meaning
 • he|she|it is meaning
 • we are meaning
 • you are meaning
 • they are meaning

Present Perfect

 • I have meant
 • you have meant
 • he|she|it has meant
 • we have meant
 • you have meant
 • they have meant

Present Perfect Continuous

 • I have been meaning
 • you have been meaning
 • he|she|it has been meaning
 • we have been meaning
 • you have been meaning
 • they have been meaning

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet mean i förfluten tid

Simple past

 • I meant
 • you meant
 • he|she|it meant
 • we meant
 • you meant
 • they meant

Past continuous

 • I was meaning
 • you were meaning
 • he|she|it was meaning
 • we were meaning
 • you were meaning
 • they were meaning

Past perfect

 • I had meant
 • you had meant
 • he|she|it had meant
 • we had meant
 • you had meant
 • they had meant

Past perfect continuous

 • I had been meaning
 • you had been meaning
 • he|she|it had been meaning
 • we had been meaning
 • you had been meaning
 • they had been meaning

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet mean i futurum

Future

 • I will mean
 • you will mean
 • he|she|it will mean
 • we will mean
 • you will mean
 • they will mean

Future continuous

 • I will be meaning
 • you will be meaning
 • he|she|it will be meaning
 • we will be meaning
 • you will be meaning
 • they will be meaning

Future perfect

 • I will have meant
 • you will have meant
 • he|she|it will have meant
 • we will have meant
 • you will have meant
 • they will have meant

Future perfect continuous

 • I will have been meaning
 • you will have been meaning
 • he|she|it will have been meaning
 • we will have been meaning
 • you will have been meaning
 • they will have been meaning

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to mean

Present participle

 • meaning

Past participle

 • meant

Perfect Participle

 • having meant

Imperative på engelska, för verbet to mean

Imperative

 • mean
 • let's mean
 • mean

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: herald hush magnify maturate maximize meander mediatize moralize pasteurise re-echo trample