Konjugation av verbet maladminister på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet maladminister på engelska.

Konjugering av verbet maladminister i presens

Present Tense

 • I maladminister
 • you maladminister
 • he|she|it maladministers
 • we maladminister
 • you maladminister
 • they maladminister

Present Continuous

 • I am maladministering
 • you are maladministering
 • he|she|it is maladministering
 • we are maladministering
 • you are maladministering
 • they are maladministering

Present Perfect

 • I have maladministered
 • you have maladministered
 • he|she|it has maladministered
 • we have maladministered
 • you have maladministered
 • they have maladministered

Present Perfect Continuous

 • I have been maladministering
 • you have been maladministering
 • he|she|it has been maladministering
 • we have been maladministering
 • you have been maladministering
 • they have been maladministering

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet maladminister i förfluten tid

Simple past

 • I maladministered
 • you maladministered
 • he|she|it maladministered
 • we maladministered
 • you maladministered
 • they maladministered

Past continuous

 • I was maladministering
 • you were maladministering
 • he|she|it was maladministering
 • we were maladministering
 • you were maladministering
 • they were maladministering

Past perfect

 • I had maladministered
 • you had maladministered
 • he|she|it had maladministered
 • we had maladministered
 • you had maladministered
 • they had maladministered

Past perfect continuous

 • I had been maladministering
 • you had been maladministering
 • he|she|it had been maladministering
 • we had been maladministering
 • you had been maladministering
 • they had been maladministering

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet maladminister i futurum

Future

 • I will maladminister
 • you will maladminister
 • he|she|it will maladminister
 • we will maladminister
 • you will maladminister
 • they will maladminister

Future continuous

 • I will be maladministering
 • you will be maladministering
 • he|she|it will be maladministering
 • we will be maladministering
 • you will be maladministering
 • they will be maladministering

Future perfect

 • I will have maladministered
 • you will have maladministered
 • he|she|it will have maladministered
 • we will have maladministered
 • you will have maladministered
 • they will have maladministered

Future perfect continuous

 • I will have been maladministering
 • you will have been maladministering
 • he|she|it will have been maladministering
 • we will have been maladministering
 • you will have been maladministering
 • they will have been maladministering

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to maladminister

Present participle

 • maladministering

Past participle

 • maladministered

Perfect Participle

 • having maladministered

Imperative på engelska, för verbet to maladminister

Imperative

 • maladminister
 • let's maladminister
 • maladminister

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: harangue homeschool loaf mail make maledict man mismatch pad rabble tithe