Konjugation av verbet load på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet load på engelska.

Konjugering av verbet load i presens

Present Tense

 • I load
 • you load
 • he|she|it loads
 • we load
 • you load
 • they load

Present Continuous

 • I am loading
 • you are loading
 • he|she|it is loading
 • we are loading
 • you are loading
 • they are loading

Present Perfect

 • I have loaded
 • you have loaded
 • he|she|it has loaded
 • we have loaded
 • you have loaded
 • they have loaded

Present Perfect Continuous

 • I have been loading
 • you have been loading
 • he|she|it has been loading
 • we have been loading
 • you have been loading
 • they have been loading

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet load i förfluten tid

Simple past

 • I loaded
 • you loaded
 • he|she|it loaded
 • we loaded
 • you loaded
 • they loaded

Past continuous

 • I was loading
 • you were loading
 • he|she|it was loading
 • we were loading
 • you were loading
 • they were loading

Past perfect

 • I had loaded
 • you had loaded
 • he|she|it had loaded
 • we had loaded
 • you had loaded
 • they had loaded

Past perfect continuous

 • I had been loading
 • you had been loading
 • he|she|it had been loading
 • we had been loading
 • you had been loading
 • they had been loading

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet load i futurum

Future

 • I will load
 • you will load
 • he|she|it will load
 • we will load
 • you will load
 • they will load

Future continuous

 • I will be loading
 • you will be loading
 • he|she|it will be loading
 • we will be loading
 • you will be loading
 • they will be loading

Future perfect

 • I will have loaded
 • you will have loaded
 • he|she|it will have loaded
 • we will have loaded
 • you will have loaded
 • they will have loaded

Future perfect continuous

 • I will have been loading
 • you will have been loading
 • he|she|it will have been loading
 • we will have been loading
 • you will have been loading
 • they will have been loading

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to load

Present participle

 • loading

Past participle

 • loaded

Perfect Participle

 • having loaded

Imperative på engelska, för verbet to load

Imperative

 • load
 • let's load
 • load

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: growl heathenize leaven live lixiviate loaf lock meter overland pull tessellate