Konjugation av verbet leverage på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet leverage på engelska.

Konjugering av verbet leverage i presens

Present Tense

 • I leverage
 • you leverage
 • he|she|it leverages
 • we leverage
 • you leverage
 • they leverage

Present Continuous

 • I am leveraging
 • you are leveraging
 • he|she|it is leveraging
 • we are leveraging
 • you are leveraging
 • they are leveraging

Present Perfect

 • I have leveraged
 • you have leveraged
 • he|she|it has leveraged
 • we have leveraged
 • you have leveraged
 • they have leveraged

Present Perfect Continuous

 • I have been leveraging
 • you have been leveraging
 • he|she|it has been leveraging
 • we have been leveraging
 • you have been leveraging
 • they have been leveraging

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet leverage i förfluten tid

Simple past

 • I leveraged
 • you leveraged
 • he|she|it leveraged
 • we leveraged
 • you leveraged
 • they leveraged

Past continuous

 • I was leveraging
 • you were leveraging
 • he|she|it was leveraging
 • we were leveraging
 • you were leveraging
 • they were leveraging

Past perfect

 • I had leveraged
 • you had leveraged
 • he|she|it had leveraged
 • we had leveraged
 • you had leveraged
 • they had leveraged

Past perfect continuous

 • I had been leveraging
 • you had been leveraging
 • he|she|it had been leveraging
 • we had been leveraging
 • you had been leveraging
 • they had been leveraging

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet leverage i futurum

Future

 • I will leverage
 • you will leverage
 • he|she|it will leverage
 • we will leverage
 • you will leverage
 • they will leverage

Future continuous

 • I will be leveraging
 • you will be leveraging
 • he|she|it will be leveraging
 • we will be leveraging
 • you will be leveraging
 • they will be leveraging

Future perfect

 • I will have leveraged
 • you will have leveraged
 • he|she|it will have leveraged
 • we will have leveraged
 • you will have leveraged
 • they will have leveraged

Future perfect continuous

 • I will have been leveraging
 • you will have been leveraging
 • he|she|it will have been leveraging
 • we will have been leveraging
 • you will have been leveraging
 • they will have been leveraging

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to leverage

Present participle

 • leveraging

Past participle

 • leveraged

Perfect Participle

 • having leveraged

Imperative på engelska, för verbet to leverage

Imperative

 • leverage
 • let's leverage
 • leverage

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: gothicize handwash ladyfy let lever levigate librate matriculate outweigh prompt taunt