Konjugation av verbet let på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet let på engelska.

Konjugering av verbet let i presens

Present Tense

 • I let
 • you let
 • he|she|it lets
 • we let
 • you let
 • they let

Present Continuous

 • I am letting
 • you are letting
 • he|she|it is letting
 • we are letting
 • you are letting
 • they are letting

Present Perfect

 • I have let
 • you have let
 • he|she|it has let
 • we have let
 • you have let
 • they have let

Present Perfect Continuous

 • I have been letting
 • you have been letting
 • he|she|it has been letting
 • we have been letting
 • you have been letting
 • they have been letting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet let i förfluten tid

Simple past

 • I let
 • you let
 • he|she|it let
 • we let
 • you let
 • they let

Past continuous

 • I was letting
 • you were letting
 • he|she|it was letting
 • we were letting
 • you were letting
 • they were letting

Past perfect

 • I had let
 • you had let
 • he|she|it had let
 • we had let
 • you had let
 • they had let

Past perfect continuous

 • I had been letting
 • you had been letting
 • he|she|it had been letting
 • we had been letting
 • you had been letting
 • they had been letting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet let i futurum

Future

 • I will let
 • you will let
 • he|she|it will let
 • we will let
 • you will let
 • they will let

Future continuous

 • I will be letting
 • you will be letting
 • he|she|it will be letting
 • we will be letting
 • you will be letting
 • they will be letting

Future perfect

 • I will have let
 • you will have let
 • he|she|it will have let
 • we will have let
 • you will have let
 • they will have let

Future perfect continuous

 • I will have been letting
 • you will have been letting
 • he|she|it will have been letting
 • we will have been letting
 • you will have been letting
 • they will have been letting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to let

Present participle

 • letting

Past participle

 • let

Perfect Participle

 • having let

Imperative på engelska, för verbet to let

Imperative

 • let
 • let's let
 • let

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: goose-step hand-knit lack leister lesson letch levy masturbate outstay prolapse task