Konjugation av verbet lease på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet lease på engelska.

Konjugering av verbet lease i presens

Present Tense

 • I lease
 • you lease
 • he|she|it leases
 • we lease
 • you lease
 • they lease

Present Continuous

 • I am leasing
 • you are leasing
 • he|she|it is leasing
 • we are leasing
 • you are leasing
 • they are leasing

Present Perfect

 • I have leased
 • you have leased
 • he|she|it has leased
 • we have leased
 • you have leased
 • they have leased

Present Perfect Continuous

 • I have been leasing
 • you have been leasing
 • he|she|it has been leasing
 • we have been leasing
 • you have been leasing
 • they have been leasing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet lease i förfluten tid

Simple past

 • I leased
 • you leased
 • he|she|it leased
 • we leased
 • you leased
 • they leased

Past continuous

 • I was leasing
 • you were leasing
 • he|she|it was leasing
 • we were leasing
 • you were leasing
 • they were leasing

Past perfect

 • I had leased
 • you had leased
 • he|she|it had leased
 • we had leased
 • you had leased
 • they had leased

Past perfect continuous

 • I had been leasing
 • you had been leasing
 • he|she|it had been leasing
 • we had been leasing
 • you had been leasing
 • they had been leasing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet lease i futurum

Future

 • I will lease
 • you will lease
 • he|she|it will lease
 • we will lease
 • you will lease
 • they will lease

Future continuous

 • I will be leasing
 • you will be leasing
 • he|she|it will be leasing
 • we will be leasing
 • you will be leasing
 • they will be leasing

Future perfect

 • I will have leased
 • you will have leased
 • he|she|it will have leased
 • we will have leased
 • you will have leased
 • they will have leased

Future perfect continuous

 • I will have been leasing
 • you will have been leasing
 • he|she|it will have been leasing
 • we will have been leasing
 • you will have been leasing
 • they will have been leasing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to lease

Present participle

 • leasing

Past participle

 • leased

Perfect Participle

 • having leased

Imperative på engelska, för verbet to lease

Imperative

 • lease
 • let's lease
 • lease

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: glow hade kneel leaflet learn leash legalise mark outpace proclaim tamp