Konjugation av verbet lase på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet lase på engelska.

Konjugering av verbet lase i presens

Present Tense

 • I lase
 • you lase
 • he|she|it lases
 • we lase
 • you lase
 • they lase

Present Continuous

 • I am lasing
 • you are lasing
 • he|she|it is lasing
 • we are lasing
 • you are lasing
 • they are lasing

Present Perfect

 • I have lased
 • you have lased
 • he|she|it has lased
 • we have lased
 • you have lased
 • they have lased

Present Perfect Continuous

 • I have been lasing
 • you have been lasing
 • he|she|it has been lasing
 • we have been lasing
 • you have been lasing
 • they have been lasing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet lase i förfluten tid

Simple past

 • I lased
 • you lased
 • he|she|it lased
 • we lased
 • you lased
 • they lased

Past continuous

 • I was lasing
 • you were lasing
 • he|she|it was lasing
 • we were lasing
 • you were lasing
 • they were lasing

Past perfect

 • I had lased
 • you had lased
 • he|she|it had lased
 • we had lased
 • you had lased
 • they had lased

Past perfect continuous

 • I had been lasing
 • you had been lasing
 • he|she|it had been lasing
 • we had been lasing
 • you had been lasing
 • they had been lasing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet lase i futurum

Future

 • I will lase
 • you will lase
 • he|she|it will lase
 • we will lase
 • you will lase
 • they will lase

Future continuous

 • I will be lasing
 • you will be lasing
 • he|she|it will be lasing
 • we will be lasing
 • you will be lasing
 • they will be lasing

Future perfect

 • I will have lased
 • you will have lased
 • he|she|it will have lased
 • we will have lased
 • you will have lased
 • they will have lased

Future perfect continuous

 • I will have been lasing
 • you will have been lasing
 • he|she|it will have been lasing
 • we will have been lasing
 • you will have been lasing
 • they will have been lasing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to lase

Present participle

 • lasing

Past participle

 • lased

Perfect Participle

 • having lased

Imperative på engelska, för verbet to lase

Imperative

 • lase
 • let's lase
 • lase

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: glair gully kibble lapidify larrup lash laud man-handle outcross prevaricate synthesise