Konjugation av verbet know på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet know på engelska.

Konjugering av verbet know i presens

Present Tense

 • I know
 • you know
 • he|she|it knows
 • we know
 • you know
 • they know

Present Continuous

 • I am knowing
 • you are knowing
 • he|she|it is knowing
 • we are knowing
 • you are knowing
 • they are knowing

Present Perfect

 • I have known
 • you have known
 • he|she|it has known
 • we have known
 • you have known
 • they have known

Present Perfect Continuous

 • I have been knowing
 • you have been knowing
 • he|she|it has been knowing
 • we have been knowing
 • you have been knowing
 • they have been knowing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet know i förfluten tid

Simple past

 • I knew
 • you knew
 • he|she|it knew
 • we knew
 • you knew
 • they knew

Past continuous

 • I was knowing
 • you were knowing
 • he|she|it was knowing
 • we were knowing
 • you were knowing
 • they were knowing

Past perfect

 • I had known
 • you had known
 • he|she|it had known
 • we had known
 • you had known
 • they had known

Past perfect continuous

 • I had been knowing
 • you had been knowing
 • he|she|it had been knowing
 • we had been knowing
 • you had been knowing
 • they had been knowing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet know i futurum

Future

 • I will know
 • you will know
 • he|she|it will know
 • we will know
 • you will know
 • they will know

Future continuous

 • I will be knowing
 • you will be knowing
 • he|she|it will be knowing
 • we will be knowing
 • you will be knowing
 • they will be knowing

Future perfect

 • I will have known
 • you will have known
 • he|she|it will have known
 • we will have known
 • you will have known
 • they will have known

Future perfect continuous

 • I will have been knowing
 • you will have been knowing
 • he|she|it will have been knowing
 • we will have been knowing
 • you will have been knowing
 • they will have been knowing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to know

Present participle

 • knowing

Past participle

 • known

Perfect Participle

 • having known

Imperative på engelska, för verbet to know

Imperative

 • know
 • let's know
 • know

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: geld green jolly knife knot knuckle labialize luminesce old-talk prefigure sway