Konjugation av verbet institutionalize på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet institutionalize på engelska.

Konjugering av verbet institutionalize i presens

Present Tense

 • I institutionalize
 • you institutionalize
 • he|she|it institutionalizes
 • we institutionalize
 • you institutionalize
 • they institutionalize

Present Continuous

 • I am institutionalizing
 • you are institutionalizing
 • he|she|it is institutionalizing
 • we are institutionalizing
 • you are institutionalizing
 • they are institutionalizing

Present Perfect

 • I have institutionalized
 • you have institutionalized
 • he|she|it has institutionalized
 • we have institutionalized
 • you have institutionalized
 • they have institutionalized

Present Perfect Continuous

 • I have been institutionalizing
 • you have been institutionalizing
 • he|she|it has been institutionalizing
 • we have been institutionalizing
 • you have been institutionalizing
 • they have been institutionalizing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet institutionalize i förfluten tid

Simple past

 • I institutionalized
 • you institutionalized
 • he|she|it institutionalized
 • we institutionalized
 • you institutionalized
 • they institutionalized

Past continuous

 • I was institutionalizing
 • you were institutionalizing
 • he|she|it was institutionalizing
 • we were institutionalizing
 • you were institutionalizing
 • they were institutionalizing

Past perfect

 • I had institutionalized
 • you had institutionalized
 • he|she|it had institutionalized
 • we had institutionalized
 • you had institutionalized
 • they had institutionalized

Past perfect continuous

 • I had been institutionalizing
 • you had been institutionalizing
 • he|she|it had been institutionalizing
 • we had been institutionalizing
 • you had been institutionalizing
 • they had been institutionalizing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet institutionalize i futurum

Future

 • I will institutionalize
 • you will institutionalize
 • he|she|it will institutionalize
 • we will institutionalize
 • you will institutionalize
 • they will institutionalize

Future continuous

 • I will be institutionalizing
 • you will be institutionalizing
 • he|she|it will be institutionalizing
 • we will be institutionalizing
 • you will be institutionalizing
 • they will be institutionalizing

Future perfect

 • I will have institutionalized
 • you will have institutionalized
 • he|she|it will have institutionalized
 • we will have institutionalized
 • you will have institutionalized
 • they will have institutionalized

Future perfect continuous

 • I will have been institutionalizing
 • you will have been institutionalizing
 • he|she|it will have been institutionalizing
 • we will have been institutionalizing
 • you will have been institutionalizing
 • they will have been institutionalizing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to institutionalize

Present participle

 • institutionalizing

Past participle

 • institutionalized

Perfect Participle

 • having institutionalized

Imperative på engelska, för verbet to institutionalize

Imperative

 • institutionalize
 • let's institutionalize
 • institutionalize

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: flock frag industrialise instantmessage institutionalise instruct intensify joypop misprize perturb steal yaup