Konjugation av verbet institutionalise på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet institutionalise på engelska.

Konjugering av verbet institutionalise i presens

Present Tense

 • I institutionalise
 • you institutionalise
 • he|she|it institutionalises
 • we institutionalise
 • you institutionalise
 • they institutionalise

Present Continuous

 • I am institutionalising
 • you are institutionalising
 • he|she|it is institutionalising
 • we are institutionalising
 • you are institutionalising
 • they are institutionalising

Present Perfect

 • I have institutionalised
 • you have institutionalised
 • he|she|it has institutionalised
 • we have institutionalised
 • you have institutionalised
 • they have institutionalised

Present Perfect Continuous

 • I have been institutionalising
 • you have been institutionalising
 • he|she|it has been institutionalising
 • we have been institutionalising
 • you have been institutionalising
 • they have been institutionalising

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet institutionalise i förfluten tid

Simple past

 • I institutionalised
 • you institutionalised
 • he|she|it institutionalised
 • we institutionalised
 • you institutionalised
 • they institutionalised

Past continuous

 • I was institutionalising
 • you were institutionalising
 • he|she|it was institutionalising
 • we were institutionalising
 • you were institutionalising
 • they were institutionalising

Past perfect

 • I had institutionalised
 • you had institutionalised
 • he|she|it had institutionalised
 • we had institutionalised
 • you had institutionalised
 • they had institutionalised

Past perfect continuous

 • I had been institutionalising
 • you had been institutionalising
 • he|she|it had been institutionalising
 • we had been institutionalising
 • you had been institutionalising
 • they had been institutionalising

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet institutionalise i futurum

Future

 • I will institutionalise
 • you will institutionalise
 • he|she|it will institutionalise
 • we will institutionalise
 • you will institutionalise
 • they will institutionalise

Future continuous

 • I will be institutionalising
 • you will be institutionalising
 • he|she|it will be institutionalising
 • we will be institutionalising
 • you will be institutionalising
 • they will be institutionalising

Future perfect

 • I will have institutionalised
 • you will have institutionalised
 • he|she|it will have institutionalised
 • we will have institutionalised
 • you will have institutionalised
 • they will have institutionalised

Future perfect continuous

 • I will have been institutionalising
 • you will have been institutionalising
 • he|she|it will have been institutionalising
 • we will have been institutionalising
 • you will have been institutionalising
 • they will have been institutionalising

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to institutionalise

Present participle

 • institutionalising

Past participle

 • institutionalised

Perfect Participle

 • having institutionalised

Imperative på engelska, för verbet to institutionalise

Imperative

 • institutionalise
 • let's institutionalise
 • institutionalise

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: flocculate fracture indurate instantiate institute institutionalize intenerate joy misprint pertain steady yarn