Konjugation av verbet implement på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet implement på engelska.

Konjugering av verbet implement i presens

Present Tense

 • I implement
 • you implement
 • he|she|it implements
 • we implement
 • you implement
 • they implement

Present Continuous

 • I am implementing
 • you are implementing
 • he|she|it is implementing
 • we are implementing
 • you are implementing
 • they are implementing

Present Perfect

 • I have implemented
 • you have implemented
 • he|she|it has implemented
 • we have implemented
 • you have implemented
 • they have implemented

Present Perfect Continuous

 • I have been implementing
 • you have been implementing
 • he|she|it has been implementing
 • we have been implementing
 • you have been implementing
 • they have been implementing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet implement i förfluten tid

Simple past

 • I implemented
 • you implemented
 • he|she|it implemented
 • we implemented
 • you implemented
 • they implemented

Past continuous

 • I was implementing
 • you were implementing
 • he|she|it was implementing
 • we were implementing
 • you were implementing
 • they were implementing

Past perfect

 • I had implemented
 • you had implemented
 • he|she|it had implemented
 • we had implemented
 • you had implemented
 • they had implemented

Past perfect continuous

 • I had been implementing
 • you had been implementing
 • he|she|it had been implementing
 • we had been implementing
 • you had been implementing
 • they had been implementing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet implement i futurum

Future

 • I will implement
 • you will implement
 • he|she|it will implement
 • we will implement
 • you will implement
 • they will implement

Future continuous

 • I will be implementing
 • you will be implementing
 • he|she|it will be implementing
 • we will be implementing
 • you will be implementing
 • they will be implementing

Future perfect

 • I will have implemented
 • you will have implemented
 • he|she|it will have implemented
 • we will have implemented
 • you will have implemented
 • they will have implemented

Future perfect continuous

 • I will have been implementing
 • you will have been implementing
 • he|she|it will have been implementing
 • we will have been implementing
 • you will have been implementing
 • they will have been implementing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to implement

Present participle

 • implementing

Past participle

 • implemented

Perfect Participle

 • having implemented

Imperative på engelska, för verbet to implement

Imperative

 • implement
 • let's implement
 • implement

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: fat-finger fleece hybridise impersonalize implead implicate impound interosculate mast page spank welter