Konjugation av verbet imp på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet imp på engelska.

Konjugering av verbet imp i presens

Present Tense

 • I imp
 • you imp
 • he|she|it imps
 • we imp
 • you imp
 • they imp

Present Continuous

 • I am imping
 • you are imping
 • he|she|it is imping
 • we are imping
 • you are imping
 • they are imping

Present Perfect

 • I have imped
 • you have imped
 • he|she|it has imped
 • we have imped
 • you have imped
 • they have imped

Present Perfect Continuous

 • I have been imping
 • you have been imping
 • he|she|it has been imping
 • we have been imping
 • you have been imping
 • they have been imping

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet imp i förfluten tid

Simple past

 • I imped
 • you imped
 • he|she|it imped
 • we imped
 • you imped
 • they imped

Past continuous

 • I was imping
 • you were imping
 • he|she|it was imping
 • we were imping
 • you were imping
 • they were imping

Past perfect

 • I had imped
 • you had imped
 • he|she|it had imped
 • we had imped
 • you had imped
 • they had imped

Past perfect continuous

 • I had been imping
 • you had been imping
 • he|she|it had been imping
 • we had been imping
 • you had been imping
 • they had been imping

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet imp i futurum

Future

 • I will imp
 • you will imp
 • he|she|it will imp
 • we will imp
 • you will imp
 • they will imp

Future continuous

 • I will be imping
 • you will be imping
 • he|she|it will be imping
 • we will be imping
 • you will be imping
 • they will be imping

Future perfect

 • I will have imped
 • you will have imped
 • he|she|it will have imped
 • we will have imped
 • you will have imped
 • they will have imped

Future perfect continuous

 • I will have been imping
 • you will have been imping
 • he|she|it will have been imping
 • we will have been imping
 • you will have been imping
 • they will have been imping

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to imp

Present participle

 • imping

Past participle

 • imped

Perfect Participle

 • having imped

Imperative på engelska, för verbet to imp

Imperative

 • imp
 • let's imp
 • imp

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: fasten flay husk impede impetrate impinge import internalise mass-produce pad spam weld