Konjugation av verbet immaterialize på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet immaterialize på engelska.

Konjugering av verbet immaterialize i presens

Present Tense

 • I immaterialize
 • you immaterialize
 • he|she|it immaterializes
 • we immaterialize
 • you immaterialize
 • they immaterialize

Present Continuous

 • I am immaterializing
 • you are immaterializing
 • he|she|it is immaterializing
 • we are immaterializing
 • you are immaterializing
 • they are immaterializing

Present Perfect

 • I have immaterialized
 • you have immaterialized
 • he|she|it has immaterialized
 • we have immaterialized
 • you have immaterialized
 • they have immaterialized

Present Perfect Continuous

 • I have been immaterializing
 • you have been immaterializing
 • he|she|it has been immaterializing
 • we have been immaterializing
 • you have been immaterializing
 • they have been immaterializing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet immaterialize i förfluten tid

Simple past

 • I immaterialized
 • you immaterialized
 • he|she|it immaterialized
 • we immaterialized
 • you immaterialized
 • they immaterialized

Past continuous

 • I was immaterializing
 • you were immaterializing
 • he|she|it was immaterializing
 • we were immaterializing
 • you were immaterializing
 • they were immaterializing

Past perfect

 • I had immaterialized
 • you had immaterialized
 • he|she|it had immaterialized
 • we had immaterialized
 • you had immaterialized
 • they had immaterialized

Past perfect continuous

 • I had been immaterializing
 • you had been immaterializing
 • he|she|it had been immaterializing
 • we had been immaterializing
 • you had been immaterializing
 • they had been immaterializing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet immaterialize i futurum

Future

 • I will immaterialize
 • you will immaterialize
 • he|she|it will immaterialize
 • we will immaterialize
 • you will immaterialize
 • they will immaterialize

Future continuous

 • I will be immaterializing
 • you will be immaterializing
 • he|she|it will be immaterializing
 • we will be immaterializing
 • you will be immaterializing
 • they will be immaterializing

Future perfect

 • I will have immaterialized
 • you will have immaterialized
 • he|she|it will have immaterialized
 • we will have immaterialized
 • you will have immaterialized
 • they will have immaterialized

Future perfect continuous

 • I will have been immaterializing
 • you will have been immaterializing
 • he|she|it will have been immaterializing
 • we will have been immaterializing
 • you will have been immaterializing
 • they will have been immaterializing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to immaterialize

Present participle

 • immaterializing

Past participle

 • immaterialized

Perfect Participle

 • having immaterialized

Imperative på engelska, för verbet to immaterialize

Imperative

 • immaterialize
 • let's immaterialize
 • immaterialize

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: faint fist housel imagine imitate immerge immortalize intercommunicate manoeuvre overtrade solo wawa