Konjugation av verbet hype på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet hype på engelska.

Konjugering av verbet hype i presens

Present Tense

 • I hype
 • you hype
 • he|she|it hypes
 • we hype
 • you hype
 • they hype

Present Continuous

 • I am hyping
 • you are hyping
 • he|she|it is hyping
 • we are hyping
 • you are hyping
 • they are hyping

Present Perfect

 • I have hyped
 • you have hyped
 • he|she|it has hyped
 • we have hyped
 • you have hyped
 • they have hyped

Present Perfect Continuous

 • I have been hyping
 • you have been hyping
 • he|she|it has been hyping
 • we have been hyping
 • you have been hyping
 • they have been hyping

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet hype i förfluten tid

Simple past

 • I hyped
 • you hyped
 • he|she|it hyped
 • we hyped
 • you hyped
 • they hyped

Past continuous

 • I was hyping
 • you were hyping
 • he|she|it was hyping
 • we were hyping
 • you were hyping
 • they were hyping

Past perfect

 • I had hyped
 • you had hyped
 • he|she|it had hyped
 • we had hyped
 • you had hyped
 • they had hyped

Past perfect continuous

 • I had been hyping
 • you had been hyping
 • he|she|it had been hyping
 • we had been hyping
 • you had been hyping
 • they had been hyping

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet hype i futurum

Future

 • I will hype
 • you will hype
 • he|she|it will hype
 • we will hype
 • you will hype
 • they will hype

Future continuous

 • I will be hyping
 • you will be hyping
 • he|she|it will be hyping
 • we will be hyping
 • you will be hyping
 • they will be hyping

Future perfect

 • I will have hyped
 • you will have hyped
 • he|she|it will have hyped
 • we will have hyped
 • you will have hyped
 • they will have hyped

Future perfect continuous

 • I will have been hyping
 • you will have been hyping
 • he|she|it will have been hyping
 • we will have been hyping
 • you will have been hyping
 • they will have been hyping

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to hype

Present participle

 • hyping

Past participle

 • hyped

Perfect Participle

 • having hyped

Imperative på engelska, för verbet to hype

Imperative

 • hype
 • let's hype
 • hype

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: exsect field homologate hybridise hymn hyperbolize hypostatize inscribe macadamize overpay snort wait