Konjugation av verbet hit på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet hit på engelska.

Konjugering av verbet hit i presens

Present Tense

 • I hit
 • you hit
 • he|she|it hits
 • we hit
 • you hit
 • they hit

Present Continuous

 • I am hitting
 • you are hitting
 • he|she|it is hitting
 • we are hitting
 • you are hitting
 • they are hitting

Present Perfect

 • I have hit
 • you have hit
 • he|she|it has hit
 • we have hit
 • you have hit
 • they have hit

Present Perfect Continuous

 • I have been hitting
 • you have been hitting
 • he|she|it has been hitting
 • we have been hitting
 • you have been hitting
 • they have been hitting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet hit i förfluten tid

Simple past

 • I hit
 • you hit
 • he|she|it hit
 • we hit
 • you hit
 • they hit

Past continuous

 • I was hitting
 • you were hitting
 • he|she|it was hitting
 • we were hitting
 • you were hitting
 • they were hitting

Past perfect

 • I had hit
 • you had hit
 • he|she|it had hit
 • we had hit
 • you had hit
 • they had hit

Past perfect continuous

 • I had been hitting
 • you had been hitting
 • he|she|it had been hitting
 • we had been hitting
 • you had been hitting
 • they had been hitting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet hit i futurum

Future

 • I will hit
 • you will hit
 • he|she|it will hit
 • we will hit
 • you will hit
 • they will hit

Future continuous

 • I will be hitting
 • you will be hitting
 • he|she|it will be hitting
 • we will be hitting
 • you will be hitting
 • they will be hitting

Future perfect

 • I will have hit
 • you will have hit
 • he|she|it will have hit
 • we will have hit
 • you will have hit
 • they will have hit

Future perfect continuous

 • I will have been hitting
 • you will have been hitting
 • he|she|it will have been hitting
 • we will have been hitting
 • you will have been hitting
 • they will have been hitting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to hit

Present participle

 • hitting

Past participle

 • hit

Perfect Participle

 • having hit

Imperative på engelska, för verbet to hit

Imperative

 • hit
 • let's hit
 • hit

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: esquire extricate hasten hinder hiss hitch hobnob impropriate libel outgain slake vandalise