Konjugation av verbet highlight på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet highlight på engelska.

Konjugering av verbet highlight i presens

Present Tense

 • I highlight
 • you highlight
 • he|she|it highlights
 • we highlight
 • you highlight
 • they highlight

Present Continuous

 • I am highlighting
 • you are highlighting
 • he|she|it is highlighting
 • we are highlighting
 • you are highlighting
 • they are highlighting

Present Perfect

 • I have highlighted
 • you have highlighted
 • he|she|it has highlighted
 • we have highlighted
 • you have highlighted
 • they have highlighted

Present Perfect Continuous

 • I have been highlighting
 • you have been highlighting
 • he|she|it has been highlighting
 • we have been highlighting
 • you have been highlighting
 • they have been highlighting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet highlight i förfluten tid

Simple past

 • I highlighted
 • you highlighted
 • he|she|it highlighted
 • we highlighted
 • you highlighted
 • they highlighted

Past continuous

 • I was highlighting
 • you were highlighting
 • he|she|it was highlighting
 • we were highlighting
 • you were highlighting
 • they were highlighting

Past perfect

 • I had highlighted
 • you had highlighted
 • he|she|it had highlighted
 • we had highlighted
 • you had highlighted
 • they had highlighted

Past perfect continuous

 • I had been highlighting
 • you had been highlighting
 • he|she|it had been highlighting
 • we had been highlighting
 • you had been highlighting
 • they had been highlighting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet highlight i futurum

Future

 • I will highlight
 • you will highlight
 • he|she|it will highlight
 • we will highlight
 • you will highlight
 • they will highlight

Future continuous

 • I will be highlighting
 • you will be highlighting
 • he|she|it will be highlighting
 • we will be highlighting
 • you will be highlighting
 • they will be highlighting

Future perfect

 • I will have highlighted
 • you will have highlighted
 • he|she|it will have highlighted
 • we will have highlighted
 • you will have highlighted
 • they will have highlighted

Future perfect continuous

 • I will have been highlighting
 • you will have been highlighting
 • he|she|it will have been highlighting
 • we will have been highlighting
 • you will have been highlighting
 • they will have been highlighting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to highlight

Present participle

 • highlighting

Past participle

 • highlighted

Perfect Participle

 • having highlighted

Imperative på engelska, för verbet to highlight

Imperative

 • highlight
 • let's highlight
 • highlight

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: eructate extenuate harm hiccup highhat highstick hint imply lesson outbreed skive utter