Konjugation av verbet have på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet have på engelska.

Konjugering av verbet have i presens

Present Tense

 • I have
 • you have
 • he|she|it has
 • we have
 • you have
 • they have

Present Continuous

 • I am having
 • you are having
 • he|she|it is having
 • we are having
 • you are having
 • they are having

Present Perfect

 • I have had
 • you have had
 • he|she|it has had
 • we have had
 • you have had
 • they have had

Present Perfect Continuous

 • I have been having
 • you have been having
 • he|she|it has been having
 • we have been having
 • you have been having
 • they have been having

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet have i förfluten tid

Simple past

 • I had
 • you had
 • he|she|it had
 • we had
 • you had
 • they had

Past continuous

 • I was having
 • you were having
 • he|she|it was having
 • we were having
 • you were having
 • they were having

Past perfect

 • I had had
 • you had had
 • he|she|it had had
 • we had had
 • you had had
 • they had had

Past perfect continuous

 • I had been having
 • you had been having
 • he|she|it had been having
 • we had been having
 • you had been having
 • they had been having

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet have i futurum

Future

 • I will have
 • you will have
 • he|she|it will have
 • we will have
 • you will have
 • they will have

Future continuous

 • I will be having
 • you will be having
 • he|she|it will be having
 • we will be having
 • you will be having
 • they will be having

Future perfect

 • I will have had
 • you will have had
 • he|she|it will have had
 • we will have had
 • you will have had
 • they will have had

Future perfect continuous

 • I will have been having
 • you will have been having
 • he|she|it will have been having
 • we will have been having
 • you will have been having
 • they will have been having

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to have

Present participle

 • having

Past participle

 • had

Perfect Participle

 • having had

Imperative på engelska, för verbet to have

Imperative

 • have
 • let's have
 • have

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: enroot exclaim gust hasten haunt haven head-load idealise lamp occlude signet untangle