Konjugation av verbet hard-code på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet hard-code på engelska.

Konjugering av verbet hard-code i presens

Present Tense

 • I hard-code
 • you hard-code
 • he|she|it hard-codes
 • we hard-code
 • you hard-code
 • they hard-code

Present Continuous

 • I am hard-coding
 • you are hard-coding
 • he|she|it is hard-coding
 • we are hard-coding
 • you are hard-coding
 • they are hard-coding

Present Perfect

 • I have hard-coded
 • you have hard-coded
 • he|she|it has hard-coded
 • we have hard-coded
 • you have hard-coded
 • they have hard-coded

Present Perfect Continuous

 • I have been hard-coding
 • you have been hard-coding
 • he|she|it has been hard-coding
 • we have been hard-coding
 • you have been hard-coding
 • they have been hard-coding

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet hard-code i förfluten tid

Simple past

 • I hard-coded
 • you hard-coded
 • he|she|it hard-coded
 • we hard-coded
 • you hard-coded
 • they hard-coded

Past continuous

 • I was hard-coding
 • you were hard-coding
 • he|she|it was hard-coding
 • we were hard-coding
 • you were hard-coding
 • they were hard-coding

Past perfect

 • I had hard-coded
 • you had hard-coded
 • he|she|it had hard-coded
 • we had hard-coded
 • you had hard-coded
 • they had hard-coded

Past perfect continuous

 • I had been hard-coding
 • you had been hard-coding
 • he|she|it had been hard-coding
 • we had been hard-coding
 • you had been hard-coding
 • they had been hard-coding

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet hard-code i futurum

Future

 • I will hard-code
 • you will hard-code
 • he|she|it will hard-code
 • we will hard-code
 • you will hard-code
 • they will hard-code

Future continuous

 • I will be hard-coding
 • you will be hard-coding
 • he|she|it will be hard-coding
 • we will be hard-coding
 • you will be hard-coding
 • they will be hard-coding

Future perfect

 • I will have hard-coded
 • you will have hard-coded
 • he|she|it will have hard-coded
 • we will have hard-coded
 • you will have hard-coded
 • they will have hard-coded

Future perfect continuous

 • I will have been hard-coding
 • you will have been hard-coding
 • he|she|it will have been hard-coding
 • we will have been hard-coding
 • you will have been hard-coding
 • they will have been hard-coding

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to hard-code

Present participle

 • hard-coding

Past participle

 • hard-coded

Perfect Participle

 • having hard-coded

Imperative på engelska, för verbet to hard-code

Imperative

 • hard-code
 • let's hard-code
 • hard-code

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: engorge evanish grump hansel harbour hardcode harp hutch kyanize obelize shuttle unrip