Konjugation av verbet habit på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet habit på engelska.

Konjugering av verbet habit i presens

Present Tense

 • I habit
 • you habit
 • he|she|it habits
 • we habit
 • you habit
 • they habit

Present Continuous

 • I am habiting
 • you are habiting
 • he|she|it is habiting
 • we are habiting
 • you are habiting
 • they are habiting

Present Perfect

 • I have habited
 • you have habited
 • he|she|it has habited
 • we have habited
 • you have habited
 • they have habited

Present Perfect Continuous

 • I have been habiting
 • you have been habiting
 • he|she|it has been habiting
 • we have been habiting
 • you have been habiting
 • they have been habiting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet habit i förfluten tid

Simple past

 • I habited
 • you habited
 • he|she|it habited
 • we habited
 • you habited
 • they habited

Past continuous

 • I was habiting
 • you were habiting
 • he|she|it was habiting
 • we were habiting
 • you were habiting
 • they were habiting

Past perfect

 • I had habited
 • you had habited
 • he|she|it had habited
 • we had habited
 • you had habited
 • they had habited

Past perfect continuous

 • I had been habiting
 • you had been habiting
 • he|she|it had been habiting
 • we had been habiting
 • you had been habiting
 • they had been habiting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet habit i futurum

Future

 • I will habit
 • you will habit
 • he|she|it will habit
 • we will habit
 • you will habit
 • they will habit

Future continuous

 • I will be habiting
 • you will be habiting
 • he|she|it will be habiting
 • we will be habiting
 • you will be habiting
 • they will be habiting

Future perfect

 • I will have habited
 • you will have habited
 • he|she|it will have habited
 • we will have habited
 • you will have habited
 • they will have habited

Future perfect continuous

 • I will have been habiting
 • you will have been habiting
 • he|she|it will have been habiting
 • we will have been habiting
 • you will have been habiting
 • they will have been habiting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to habit

Present participle

 • habiting

Past participle

 • habited

Perfect Participle

 • having habited

Imperative på engelska, för verbet to habit

Imperative

 • habit
 • let's habit
 • habit

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: emulsify err graphitize guy habilitate habituate haggle hose key nickel shoo unharness