Konjugation av verbet go på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet go på engelska.

Konjugering av verbet go i presens

Present Tense

 • I go
 • you go
 • he|she|it goes
 • we go
 • you go
 • they go

Present Continuous

 • I am going
 • you are going
 • he|she|it is going
 • we are going
 • you are going
 • they are going

Present Perfect

 • I have gone
 • you have gone
 • he|she|it has gone
 • we have gone
 • you have gone
 • they have gone

Present Perfect Continuous

 • I have been going
 • you have been going
 • he|she|it has been going
 • we have been going
 • you have been going
 • they have been going

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet go i förfluten tid

Simple past

 • I went
 • you went
 • he|she|it went
 • we went
 • you went
 • they went

Past continuous

 • I was going
 • you were going
 • he|she|it was going
 • we were going
 • you were going
 • they were going

Past perfect

 • I had gone
 • you had gone
 • he|she|it had gone
 • we had gone
 • you had gone
 • they had gone

Past perfect continuous

 • I had been going
 • you had been going
 • he|she|it had been going
 • we had been going
 • you had been going
 • they had been going

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet go i futurum

Future

 • I will go
 • you will go
 • he|she|it will go
 • we will go
 • you will go
 • they will go

Future continuous

 • I will be going
 • you will be going
 • he|she|it will be going
 • we will be going
 • you will be going
 • they will be going

Future perfect

 • I will have gone
 • you will have gone
 • he|she|it will have gone
 • we will have gone
 • you will have gone
 • they will have gone

Future perfect continuous

 • I will have been going
 • you will have been going
 • he|she|it will have been going
 • we will have been going
 • you will have been going
 • they will have been going

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to go

Present participle

 • going

Past participle

 • gone

Perfect Participle

 • having gone

Imperative på engelska, för verbet to go

Imperative

 • go
 • let's go
 • go

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: dye enclose geminate glue gnosticize goad goof heart island morph sedate tweeze