Konjugation av verbet get på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet get på engelska.

Konjugering av verbet get i presens

Present Tense

 • I get
 • you get
 • he|she|it gets
 • we get
 • you get
 • they get

Present Continuous

 • I am getting
 • you are getting
 • he|she|it is getting
 • we are getting
 • you are getting
 • they are getting

Present Perfect

 • I have got/gotten
 • you have got/gotten
 • he|she|it has got/gotten
 • we have got/gotten
 • you have got/gotten
 • they have got/gotten

Present Perfect Continuous

 • I have been getting
 • you have been getting
 • he|she|it has been getting
 • we have been getting
 • you have been getting
 • they have been getting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet get i förfluten tid

Simple past

 • I got
 • you got
 • he|she|it got
 • we got
 • you got
 • they got

Past continuous

 • I was getting
 • you were getting
 • he|she|it was getting
 • we were getting
 • you were getting
 • they were getting

Past perfect

 • I had got/gotten
 • you had got/gotten
 • he|she|it had got/gotten
 • we had got/gotten
 • you had got/gotten
 • they had got/gotten

Past perfect continuous

 • I had been getting
 • you had been getting
 • he|she|it had been getting
 • we had been getting
 • you had been getting
 • they had been getting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet get i futurum

Future

 • I will get
 • you will get
 • he|she|it will get
 • we will get
 • you will get
 • they will get

Future continuous

 • I will be getting
 • you will be getting
 • he|she|it will be getting
 • we will be getting
 • you will be getting
 • they will be getting

Future perfect

 • I will have got/gotten
 • you will have got/gotten
 • he|she|it will have got/gotten
 • we will have got/gotten
 • you will have got/gotten
 • they will have got/gotten

Future perfect continuous

 • I will have been getting
 • you will have been getting
 • he|she|it will have been getting
 • we will have been getting
 • you will have been getting
 • they will have been getting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to get

Present participle

 • getting

Past participle

 • got/gotten

Perfect Participle

 • having got/gotten

Imperative på engelska, för verbet to get

Imperative

 • get
 • let's get
 • get

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: drag emaciate fustigate geotag gesture getter gie hamper interrelate misrule scramble trig