Konjugation av verbet forbid på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet forbid på engelska.

Konjugering av verbet forbid i presens

Present Tense

 • I forbid
 • you forbid
 • he|she|it forbids
 • we forbid
 • you forbid
 • they forbid

Present Continuous

 • I am forbidding
 • you are forbidding
 • he|she|it is forbidding
 • we are forbidding
 • you are forbidding
 • they are forbidding

Present Perfect

 • I have forbidden
 • you have forbidden
 • he|she|it has forbidden
 • we have forbidden
 • you have forbidden
 • they have forbidden

Present Perfect Continuous

 • I have been forbidding
 • you have been forbidding
 • he|she|it has been forbidding
 • we have been forbidding
 • you have been forbidding
 • they have been forbidding

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet forbid i förfluten tid

Simple past

 • I forbade/forbad
 • you forbade/forbad
 • he|she|it forbade/forbad
 • we forbade/forbad
 • you forbade/forbad
 • they forbade/forbad

Past continuous

 • I was forbidding
 • you were forbidding
 • he|she|it was forbidding
 • we were forbidding
 • you were forbidding
 • they were forbidding

Past perfect

 • I had forbidden
 • you had forbidden
 • he|she|it had forbidden
 • we had forbidden
 • you had forbidden
 • they had forbidden

Past perfect continuous

 • I had been forbidding
 • you had been forbidding
 • he|she|it had been forbidding
 • we had been forbidding
 • you had been forbidding
 • they had been forbidding

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet forbid i futurum

Future

 • I will forbid
 • you will forbid
 • he|she|it will forbid
 • we will forbid
 • you will forbid
 • they will forbid

Future continuous

 • I will be forbidding
 • you will be forbidding
 • he|she|it will be forbidding
 • we will be forbidding
 • you will be forbidding
 • they will be forbidding

Future perfect

 • I will have forbidden
 • you will have forbidden
 • he|she|it will have forbidden
 • we will have forbidden
 • you will have forbidden
 • they will have forbidden

Future perfect continuous

 • I will have been forbidding
 • you will have been forbidding
 • he|she|it will have been forbidding
 • we will have been forbidding
 • you will have been forbidding
 • they will have been forbidding

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to forbid

Present participle

 • forbidding

Past participle

 • forbidden

Perfect Participle

 • having forbidden

Imperative på engelska, för verbet to forbid

Imperative

 • forbid
 • let's forbid
 • forbid

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: disconnect distrust flick foot-slog forbear force foredo gazump impanel mad rib tepefy