Konjugation av verbet fly på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet fly på engelska.

Konjugering av verbet fly i presens

Present Tense

 • I fly
 • you fly
 • he|she|it flies
 • we fly
 • you fly
 • they fly

Present Continuous

 • I am flying
 • you are flying
 • he|she|it is flying
 • we are flying
 • you are flying
 • they are flying

Present Perfect

 • I have flown
 • you have flown
 • he|she|it has flown
 • we have flown
 • you have flown
 • they have flown

Present Perfect Continuous

 • I have been flying
 • you have been flying
 • he|she|it has been flying
 • we have been flying
 • you have been flying
 • they have been flying

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet fly i förfluten tid

Simple past

 • I flew
 • you flew
 • he|she|it flew
 • we flew
 • you flew
 • they flew

Past continuous

 • I was flying
 • you were flying
 • he|she|it was flying
 • we were flying
 • you were flying
 • they were flying

Past perfect

 • I had flown
 • you had flown
 • he|she|it had flown
 • we had flown
 • you had flown
 • they had flown

Past perfect continuous

 • I had been flying
 • you had been flying
 • he|she|it had been flying
 • we had been flying
 • you had been flying
 • they had been flying

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet fly i futurum

Future

 • I will fly
 • you will fly
 • he|she|it will fly
 • we will fly
 • you will fly
 • they will fly

Future continuous

 • I will be flying
 • you will be flying
 • he|she|it will be flying
 • we will be flying
 • you will be flying
 • they will be flying

Future perfect

 • I will have flown
 • you will have flown
 • he|she|it will have flown
 • we will have flown
 • you will have flown
 • they will have flown

Future perfect continuous

 • I will have been flying
 • you will have been flying
 • he|she|it will have been flying
 • we will have been flying
 • you will have been flying
 • they will have been flying

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to fly

Present participle

 • flying

Past participle

 • flown

Perfect Participle

 • having flown

Imperative på engelska, för verbet to fly

Imperative

 • fly
 • let's fly
 • fly

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: disallow disquiet fit fluorinate flux fly-kick flytip gambol idolise lout revalorize teasel