Konjugation av verbet flee på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet flee på engelska.

Konjugering av verbet flee i presens

Present Tense

 • I flee
 • you flee
 • he|she|it flees
 • we flee
 • you flee
 • they flee

Present Continuous

 • I am fleeing
 • you are fleeing
 • he|she|it is fleeing
 • we are fleeing
 • you are fleeing
 • they are fleeing

Present Perfect

 • I have fled
 • you have fled
 • he|she|it has fled
 • we have fled
 • you have fled
 • they have fled

Present Perfect Continuous

 • I have been fleeing
 • you have been fleeing
 • he|she|it has been fleeing
 • we have been fleeing
 • you have been fleeing
 • they have been fleeing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet flee i förfluten tid

Simple past

 • I fled
 • you fled
 • he|she|it fled
 • we fled
 • you fled
 • they fled

Past continuous

 • I was fleeing
 • you were fleeing
 • he|she|it was fleeing
 • we were fleeing
 • you were fleeing
 • they were fleeing

Past perfect

 • I had fled
 • you had fled
 • he|she|it had fled
 • we had fled
 • you had fled
 • they had fled

Past perfect continuous

 • I had been fleeing
 • you had been fleeing
 • he|she|it had been fleeing
 • we had been fleeing
 • you had been fleeing
 • they had been fleeing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet flee i futurum

Future

 • I will flee
 • you will flee
 • he|she|it will flee
 • we will flee
 • you will flee
 • they will flee

Future continuous

 • I will be fleeing
 • you will be fleeing
 • he|she|it will be fleeing
 • we will be fleeing
 • you will be fleeing
 • they will be fleeing

Future perfect

 • I will have fled
 • you will have fled
 • he|she|it will have fled
 • we will have fled
 • you will have fled
 • they will have fled

Future perfect continuous

 • I will have been fleeing
 • you will have been fleeing
 • he|she|it will have been fleeing
 • we will have been fleeing
 • you will have been fleeing
 • they will have been fleeing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to flee

Present participle

 • fleeing

Past participle

 • fled

Perfect Participle

 • having fled

Imperative på engelska, för verbet to flee

Imperative

 • flee
 • let's flee
 • flee

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: diaper dish feudalize flatter fledge fleece flicker frostbite hulk lipread respect tackle