Konjugation av verbet fight på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet fight på engelska.

Konjugering av verbet fight i presens

Present Tense

 • I fight
 • you fight
 • he|she|it fights
 • we fight
 • you fight
 • they fight

Present Continuous

 • I am fighting
 • you are fighting
 • he|she|it is fighting
 • we are fighting
 • you are fighting
 • they are fighting

Present Perfect

 • I have fought
 • you have fought
 • he|she|it has fought
 • we have fought
 • you have fought
 • they have fought

Present Perfect Continuous

 • I have been fighting
 • you have been fighting
 • he|she|it has been fighting
 • we have been fighting
 • you have been fighting
 • they have been fighting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet fight i förfluten tid

Simple past

 • I fought
 • you fought
 • he|she|it fought
 • we fought
 • you fought
 • they fought

Past continuous

 • I was fighting
 • you were fighting
 • he|she|it was fighting
 • we were fighting
 • you were fighting
 • they were fighting

Past perfect

 • I had fought
 • you had fought
 • he|she|it had fought
 • we had fought
 • you had fought
 • they had fought

Past perfect continuous

 • I had been fighting
 • you had been fighting
 • he|she|it had been fighting
 • we had been fighting
 • you had been fighting
 • they had been fighting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet fight i futurum

Future

 • I will fight
 • you will fight
 • he|she|it will fight
 • we will fight
 • you will fight
 • they will fight

Future continuous

 • I will be fighting
 • you will be fighting
 • he|she|it will be fighting
 • we will be fighting
 • you will be fighting
 • they will be fighting

Future perfect

 • I will have fought
 • you will have fought
 • he|she|it will have fought
 • we will have fought
 • you will have fought
 • they will have fought

Future perfect continuous

 • I will have been fighting
 • you will have been fighting
 • he|she|it will have been fighting
 • we will have been fighting
 • you will have been fighting
 • they will have been fighting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to fight

Present participle

 • fighting

Past participle

 • fought

Perfect Participle

 • having fought

Imperative på engelska, för verbet to fight

Imperative

 • fight
 • let's fight
 • fight

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: deselect disarticulate fancy fidge fig figure fillip fornicate hocuspocus leak replace swagger