Konjugation av verbet feel på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet feel på engelska.

Konjugering av verbet feel i presens

Present Tense

 • I feel
 • you feel
 • he|she|it feels
 • we feel
 • you feel
 • they feel

Present Continuous

 • I am feeling
 • you are feeling
 • he|she|it is feeling
 • we are feeling
 • you are feeling
 • they are feeling

Present Perfect

 • I have felt
 • you have felt
 • he|she|it has felt
 • we have felt
 • you have felt
 • they have felt

Present Perfect Continuous

 • I have been feeling
 • you have been feeling
 • he|she|it has been feeling
 • we have been feeling
 • you have been feeling
 • they have been feeling

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet feel i förfluten tid

Simple past

 • I felt
 • you felt
 • he|she|it felt
 • we felt
 • you felt
 • they felt

Past continuous

 • I was feeling
 • you were feeling
 • he|she|it was feeling
 • we were feeling
 • you were feeling
 • they were feeling

Past perfect

 • I had felt
 • you had felt
 • he|she|it had felt
 • we had felt
 • you had felt
 • they had felt

Past perfect continuous

 • I had been feeling
 • you had been feeling
 • he|she|it had been feeling
 • we had been feeling
 • you had been feeling
 • they had been feeling

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet feel i futurum

Future

 • I will feel
 • you will feel
 • he|she|it will feel
 • we will feel
 • you will feel
 • they will feel

Future continuous

 • I will be feeling
 • you will be feeling
 • he|she|it will be feeling
 • we will be feeling
 • you will be feeling
 • they will be feeling

Future perfect

 • I will have felt
 • you will have felt
 • he|she|it will have felt
 • we will have felt
 • you will have felt
 • they will have felt

Future perfect continuous

 • I will have been feeling
 • you will have been feeling
 • he|she|it will have been feeling
 • we will have been feeling
 • you will have been feeling
 • they will have been feeling

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to feel

Present participle

 • feeling

Past participle

 • felt

Perfect Participle

 • having felt

Imperative på engelska, för verbet to feel

Imperative

 • feel
 • let's feel
 • feel

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: deport dilly-dally extravasate featherstitch feed feeze fend foreclose hesitate laminate remodel supinate