Konjugation av verbet fall på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet fall på engelska.

Konjugering av verbet fall i presens

Present Tense

 • I fall
 • you fall
 • he|she|it falls
 • we fall
 • you fall
 • they fall

Present Continuous

 • I am falling
 • you are falling
 • he|she|it is falling
 • we are falling
 • you are falling
 • they are falling

Present Perfect

 • I have fallen
 • you have fallen
 • he|she|it has fallen
 • we have fallen
 • you have fallen
 • they have fallen

Present Perfect Continuous

 • I have been falling
 • you have been falling
 • he|she|it has been falling
 • we have been falling
 • you have been falling
 • they have been falling

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet fall i förfluten tid

Simple past

 • I fell
 • you fell
 • he|she|it fell
 • we fell
 • you fell
 • they fell

Past continuous

 • I was falling
 • you were falling
 • he|she|it was falling
 • we were falling
 • you were falling
 • they were falling

Past perfect

 • I had fallen
 • you had fallen
 • he|she|it had fallen
 • we had fallen
 • you had fallen
 • they had fallen

Past perfect continuous

 • I had been falling
 • you had been falling
 • he|she|it had been falling
 • we had been falling
 • you had been falling
 • they had been falling

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet fall i futurum

Future

 • I will fall
 • you will fall
 • he|she|it will fall
 • we will fall
 • you will fall
 • they will fall

Future continuous

 • I will be falling
 • you will be falling
 • he|she|it will be falling
 • we will be falling
 • you will be falling
 • they will be falling

Future perfect

 • I will have fallen
 • you will have fallen
 • he|she|it will have fallen
 • we will have fallen
 • you will have fallen
 • they will have fallen

Future perfect continuous

 • I will have been falling
 • you will have been falling
 • he|she|it will have been falling
 • we will have been falling
 • you will have been falling
 • they will have been falling

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to fall

Present participle

 • falling

Past participle

 • fallen

Perfect Participle

 • having fallen

Imperative på engelska, för verbet to fall

Imperative

 • fall
 • let's fall
 • fall

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: demodulate detox exhort fadge fake fallow fanaticize flummox hatch kink reincarnate succour