Konjugation av verbet enfeeble på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet enfeeble på engelska.

Konjugering av verbet enfeeble i presens

Present Tense

 • I enfeeble
 • you enfeeble
 • he|she|it enfeebles
 • we enfeeble
 • you enfeeble
 • they enfeeble

Present Continuous

 • I am enfeebling
 • you are enfeebling
 • he|she|it is enfeebling
 • we are enfeebling
 • you are enfeebling
 • they are enfeebling

Present Perfect

 • I have enfeebled
 • you have enfeebled
 • he|she|it has enfeebled
 • we have enfeebled
 • you have enfeebled
 • they have enfeebled

Present Perfect Continuous

 • I have been enfeebling
 • you have been enfeebling
 • he|she|it has been enfeebling
 • we have been enfeebling
 • you have been enfeebling
 • they have been enfeebling

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet enfeeble i förfluten tid

Simple past

 • I enfeebled
 • you enfeebled
 • he|she|it enfeebled
 • we enfeebled
 • you enfeebled
 • they enfeebled

Past continuous

 • I was enfeebling
 • you were enfeebling
 • he|she|it was enfeebling
 • we were enfeebling
 • you were enfeebling
 • they were enfeebling

Past perfect

 • I had enfeebled
 • you had enfeebled
 • he|she|it had enfeebled
 • we had enfeebled
 • you had enfeebled
 • they had enfeebled

Past perfect continuous

 • I had been enfeebling
 • you had been enfeebling
 • he|she|it had been enfeebling
 • we had been enfeebling
 • you had been enfeebling
 • they had been enfeebling

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet enfeeble i futurum

Future

 • I will enfeeble
 • you will enfeeble
 • he|she|it will enfeeble
 • we will enfeeble
 • you will enfeeble
 • they will enfeeble

Future continuous

 • I will be enfeebling
 • you will be enfeebling
 • he|she|it will be enfeebling
 • we will be enfeebling
 • you will be enfeebling
 • they will be enfeebling

Future perfect

 • I will have enfeebled
 • you will have enfeebled
 • he|she|it will have enfeebled
 • we will have enfeebled
 • you will have enfeebled
 • they will have enfeebled

Future perfect continuous

 • I will have been enfeebling
 • you will have been enfeebling
 • he|she|it will have been enfeebling
 • we will have been enfeebling
 • you will have been enfeebling
 • they will have been enfeebling

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to enfeeble

Present participle

 • enfeebling

Past participle

 • enfeebled

Perfect Participle

 • having enfeebled

Imperative på engelska, för verbet to enfeeble

Imperative

 • enfeeble
 • let's enfeeble
 • enfeeble

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: crowd decimalise emasculate endorse enface enfeoff engorge expertize gel insphere rain spoon