Konjugation av verbet enface på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet enface på engelska.

Konjugering av verbet enface i presens

Present Tense

 • I enface
 • you enface
 • he|she|it enfaces
 • we enface
 • you enface
 • they enface

Present Continuous

 • I am enfacing
 • you are enfacing
 • he|she|it is enfacing
 • we are enfacing
 • you are enfacing
 • they are enfacing

Present Perfect

 • I have enfaced
 • you have enfaced
 • he|she|it has enfaced
 • we have enfaced
 • you have enfaced
 • they have enfaced

Present Perfect Continuous

 • I have been enfacing
 • you have been enfacing
 • he|she|it has been enfacing
 • we have been enfacing
 • you have been enfacing
 • they have been enfacing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet enface i förfluten tid

Simple past

 • I enfaced
 • you enfaced
 • he|she|it enfaced
 • we enfaced
 • you enfaced
 • they enfaced

Past continuous

 • I was enfacing
 • you were enfacing
 • he|she|it was enfacing
 • we were enfacing
 • you were enfacing
 • they were enfacing

Past perfect

 • I had enfaced
 • you had enfaced
 • he|she|it had enfaced
 • we had enfaced
 • you had enfaced
 • they had enfaced

Past perfect continuous

 • I had been enfacing
 • you had been enfacing
 • he|she|it had been enfacing
 • we had been enfacing
 • you had been enfacing
 • they had been enfacing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet enface i futurum

Future

 • I will enface
 • you will enface
 • he|she|it will enface
 • we will enface
 • you will enface
 • they will enface

Future continuous

 • I will be enfacing
 • you will be enfacing
 • he|she|it will be enfacing
 • we will be enfacing
 • you will be enfacing
 • they will be enfacing

Future perfect

 • I will have enfaced
 • you will have enfaced
 • he|she|it will have enfaced
 • we will have enfaced
 • you will have enfaced
 • they will have enfaced

Future perfect continuous

 • I will have been enfacing
 • you will have been enfacing
 • he|she|it will have been enfacing
 • we will have been enfacing
 • you will have been enfacing
 • they will have been enfacing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to enface

Present participle

 • enfacing

Past participle

 • enfaced

Perfect Participle

 • having enfaced

Imperative på engelska, för verbet to enface

Imperative

 • enface
 • let's enface
 • enface

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: croup decide emancipate endeavour enervate enfeeble englut experimentalize gee inspect railroad spool