Konjugation av verbet eat på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet eat på engelska.

Konjugering av verbet eat i presens

Present Tense

 • I eat
 • you eat
 • he|she|it eats
 • we eat
 • you eat
 • they eat

Present Continuous

 • I am eating
 • you are eating
 • he|she|it is eating
 • we are eating
 • you are eating
 • they are eating

Present Perfect

 • I have eaten
 • you have eaten
 • he|she|it has eaten
 • we have eaten
 • you have eaten
 • they have eaten

Present Perfect Continuous

 • I have been eating
 • you have been eating
 • he|she|it has been eating
 • we have been eating
 • you have been eating
 • they have been eating

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet eat i förfluten tid

Simple past

 • I ate
 • you ate
 • he|she|it ate
 • we ate
 • you ate
 • they ate

Past continuous

 • I was eating
 • you were eating
 • he|she|it was eating
 • we were eating
 • you were eating
 • they were eating

Past perfect

 • I had eaten
 • you had eaten
 • he|she|it had eaten
 • we had eaten
 • you had eaten
 • they had eaten

Past perfect continuous

 • I had been eating
 • you had been eating
 • he|she|it had been eating
 • we had been eating
 • you had been eating
 • they had been eating

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet eat i futurum

Future

 • I will eat
 • you will eat
 • he|she|it will eat
 • we will eat
 • you will eat
 • they will eat

Future continuous

 • I will be eating
 • you will be eating
 • he|she|it will be eating
 • we will be eating
 • you will be eating
 • they will be eating

Future perfect

 • I will have eaten
 • you will have eaten
 • he|she|it will have eaten
 • we will have eaten
 • you will have eaten
 • they will have eaten

Future perfect continuous

 • I will have been eating
 • you will have been eating
 • he|she|it will have been eating
 • we will have been eating
 • you will have been eating
 • they will have been eating

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to eat

Present participle

 • eating

Past participle

 • eaten

Perfect Participle

 • having eaten

Imperative på engelska, för verbet to eat

Imperative

 • eat
 • let's eat
 • eat

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: correspond crosshatch downshift ear ease eavesdrop eddy entrench frag implead proposition snooker