Konjugation av verbet dupe på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet dupe på engelska.

Konjugering av verbet dupe i presens

Present Tense

 • I dupe
 • you dupe
 • he|she|it dupes
 • we dupe
 • you dupe
 • they dupe

Present Continuous

 • I am duping
 • you are duping
 • he|she|it is duping
 • we are duping
 • you are duping
 • they are duping

Present Perfect

 • I have duped
 • you have duped
 • he|she|it has duped
 • we have duped
 • you have duped
 • they have duped

Present Perfect Continuous

 • I have been duping
 • you have been duping
 • he|she|it has been duping
 • we have been duping
 • you have been duping
 • they have been duping

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet dupe i förfluten tid

Simple past

 • I duped
 • you duped
 • he|she|it duped
 • we duped
 • you duped
 • they duped

Past continuous

 • I was duping
 • you were duping
 • he|she|it was duping
 • we were duping
 • you were duping
 • they were duping

Past perfect

 • I had duped
 • you had duped
 • he|she|it had duped
 • we had duped
 • you had duped
 • they had duped

Past perfect continuous

 • I had been duping
 • you had been duping
 • he|she|it had been duping
 • we had been duping
 • you had been duping
 • they had been duping

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet dupe i futurum

Future

 • I will dupe
 • you will dupe
 • he|she|it will dupe
 • we will dupe
 • you will dupe
 • they will dupe

Future continuous

 • I will be duping
 • you will be duping
 • he|she|it will be duping
 • we will be duping
 • you will be duping
 • they will be duping

Future perfect

 • I will have duped
 • you will have duped
 • he|she|it will have duped
 • we will have duped
 • you will have duped
 • they will have duped

Future perfect continuous

 • I will have been duping
 • you will have been duping
 • he|she|it will have been duping
 • we will have been duping
 • you will have been duping
 • they will have been duping

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to dupe

Present participle

 • duping

Past participle

 • duped

Perfect Participle

 • having duped

Imperative på engelska, för verbet to dupe

Imperative

 • dupe
 • let's dupe
 • dupe

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: copyedit cross-breed doubleglaze dummy dup duplicate ear entangle fortress impanel pronate snatch