Konjugation av verbet drop-kick på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet drop-kick på engelska.

Konjugering av verbet drop-kick i presens

Present Tense

 • I drop-kick
 • you drop-kick
 • he|she|it drop-kicks
 • we drop-kick
 • you drop-kick
 • they drop-kick

Present Continuous

 • I am drop-kicking
 • you are drop-kicking
 • he|she|it is drop-kicking
 • we are drop-kicking
 • you are drop-kicking
 • they are drop-kicking

Present Perfect

 • I have drop-kicked
 • you have drop-kicked
 • he|she|it has drop-kicked
 • we have drop-kicked
 • you have drop-kicked
 • they have drop-kicked

Present Perfect Continuous

 • I have been drop-kicking
 • you have been drop-kicking
 • he|she|it has been drop-kicking
 • we have been drop-kicking
 • you have been drop-kicking
 • they have been drop-kicking

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet drop-kick i förfluten tid

Simple past

 • I drop-kicked
 • you drop-kicked
 • he|she|it drop-kicked
 • we drop-kicked
 • you drop-kicked
 • they drop-kicked

Past continuous

 • I was drop-kicking
 • you were drop-kicking
 • he|she|it was drop-kicking
 • we were drop-kicking
 • you were drop-kicking
 • they were drop-kicking

Past perfect

 • I had drop-kicked
 • you had drop-kicked
 • he|she|it had drop-kicked
 • we had drop-kicked
 • you had drop-kicked
 • they had drop-kicked

Past perfect continuous

 • I had been drop-kicking
 • you had been drop-kicking
 • he|she|it had been drop-kicking
 • we had been drop-kicking
 • you had been drop-kicking
 • they had been drop-kicking

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet drop-kick i futurum

Future

 • I will drop-kick
 • you will drop-kick
 • he|she|it will drop-kick
 • we will drop-kick
 • you will drop-kick
 • they will drop-kick

Future continuous

 • I will be drop-kicking
 • you will be drop-kicking
 • he|she|it will be drop-kicking
 • we will be drop-kicking
 • you will be drop-kicking
 • they will be drop-kicking

Future perfect

 • I will have drop-kicked
 • you will have drop-kicked
 • he|she|it will have drop-kicked
 • we will have drop-kicked
 • you will have drop-kicked
 • they will have drop-kicked

Future perfect continuous

 • I will have been drop-kicking
 • you will have been drop-kicking
 • he|she|it will have been drop-kicking
 • we will have been drop-kicking
 • you will have been drop-kicking
 • they will have been drop-kicking

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to drop-kick

Present participle

 • drop-kicking

Past participle

 • drop-kicked

Perfect Participle

 • having drop-kicked

Imperative på engelska, för verbet to drop-kick

Imperative

 • drop-kick
 • let's drop-kick
 • drop-kick

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: conventionalize cremate doodle drive drop dropkick dry-clean enjoin foreshadow illtreat proclaim smarten