Konjugation av verbet dream på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet dream på engelska.

Konjugering av verbet dream i presens

Present Tense

 • I dream
 • you dream
 • he|she|it dreams
 • we dream
 • you dream
 • they dream

Present Continuous

 • I am dreaming
 • you are dreaming
 • he|she|it is dreaming
 • we are dreaming
 • you are dreaming
 • they are dreaming

Present Perfect

 • I have dreamed/dreamt
 • you have dreamed/dreamt
 • he|she|it has dreamed/dreamt
 • we have dreamed/dreamt
 • you have dreamed/dreamt
 • they have dreamed/dreamt

Present Perfect Continuous

 • I have been dreaming
 • you have been dreaming
 • he|she|it has been dreaming
 • we have been dreaming
 • you have been dreaming
 • they have been dreaming

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet dream i förfluten tid

Simple past

 • I dreamed/dreamt
 • you dreamed/dreamt
 • he|she|it dreamed/dreamt
 • we dreamed/dreamt
 • you dreamed/dreamt
 • they dreamed/dreamt

Past continuous

 • I was dreaming
 • you were dreaming
 • he|she|it was dreaming
 • we were dreaming
 • you were dreaming
 • they were dreaming

Past perfect

 • I had dreamed/dreamt
 • you had dreamed/dreamt
 • he|she|it had dreamed/dreamt
 • we had dreamed/dreamt
 • you had dreamed/dreamt
 • they had dreamed/dreamt

Past perfect continuous

 • I had been dreaming
 • you had been dreaming
 • he|she|it had been dreaming
 • we had been dreaming
 • you had been dreaming
 • they had been dreaming

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet dream i futurum

Future

 • I will dream
 • you will dream
 • he|she|it will dream
 • we will dream
 • you will dream
 • they will dream

Future continuous

 • I will be dreaming
 • you will be dreaming
 • he|she|it will be dreaming
 • we will be dreaming
 • you will be dreaming
 • they will be dreaming

Future perfect

 • I will have dreamed/dreamt
 • you will have dreamed/dreamt
 • he|she|it will have dreamed/dreamt
 • we will have dreamed/dreamt
 • you will have dreamed/dreamt
 • they will have dreamed/dreamt

Future perfect continuous

 • I will have been dreaming
 • you will have been dreaming
 • he|she|it will have been dreaming
 • we will have been dreaming
 • you will have been dreaming
 • they will have been dreaming

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to dream

Present participle

 • dreaming

Past participle

 • dreamed/dreamt

Perfect Participle

 • having dreamed/dreamt

Imperative på engelska, för verbet to dream

Imperative

 • dream
 • let's dream
 • dream

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: contest crash-dive dodge dramatize dread dredge drip-feed enfeeble force-ripe hypothesise prill slosh