Konjugation av verbet do på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet do på engelska.

Konjugering av verbet do i presens

Present Tense

 • I do
 • you do
 • he|she|it does
 • we do
 • you do
 • they do

Present Continuous

 • I am doing
 • you are doing
 • he|she|it is doing
 • we are doing
 • you are doing
 • they are doing

Present Perfect

 • I have done
 • you have done
 • he|she|it has done
 • we have done
 • you have done
 • they have done

Present Perfect Continuous

 • I have been doing
 • you have been doing
 • he|she|it has been doing
 • we have been doing
 • you have been doing
 • they have been doing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet do i förfluten tid

Simple past

 • I did
 • you did
 • he|she|it did
 • we did
 • you did
 • they did

Past continuous

 • I was doing
 • you were doing
 • he|she|it was doing
 • we were doing
 • you were doing
 • they were doing

Past perfect

 • I had done
 • you had done
 • he|she|it had done
 • we had done
 • you had done
 • they had done

Past perfect continuous

 • I had been doing
 • you had been doing
 • he|she|it had been doing
 • we had been doing
 • you had been doing
 • they had been doing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet do i futurum

Future

 • I will do
 • you will do
 • he|she|it will do
 • we will do
 • you will do
 • they will do

Future continuous

 • I will be doing
 • you will be doing
 • he|she|it will be doing
 • we will be doing
 • you will be doing
 • they will be doing

Future perfect

 • I will have done
 • you will have done
 • he|she|it will have done
 • we will have done
 • you will have done
 • they will have done

Future perfect continuous

 • I will have been doing
 • you will have been doing
 • he|she|it will have been doing
 • we will have been doing
 • you will have been doing
 • they will have been doing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to do

Present participle

 • doing

Past participle

 • done

Perfect Participle

 • having done

Imperative på engelska, för verbet to do

Imperative

 • do
 • let's do
 • do

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: conceptualise copy disorientate divinize dizzy dock dogear elute flex honk pre-wash sizzle