Konjugation av verbet dig på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet dig på engelska.

Konjugering av verbet dig i presens

Present Tense

 • I dig
 • you dig
 • he|she|it digs
 • we dig
 • you dig
 • they dig

Present Continuous

 • I am digging
 • you are digging
 • he|she|it is digging
 • we are digging
 • you are digging
 • they are digging

Present Perfect

 • I have dug
 • you have dug
 • he|she|it has dug
 • we have dug
 • you have dug
 • they have dug

Present Perfect Continuous

 • I have been digging
 • you have been digging
 • he|she|it has been digging
 • we have been digging
 • you have been digging
 • they have been digging

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet dig i förfluten tid

Simple past

 • I dug
 • you dug
 • he|she|it dug
 • we dug
 • you dug
 • they dug

Past continuous

 • I was digging
 • you were digging
 • he|she|it was digging
 • we were digging
 • you were digging
 • they were digging

Past perfect

 • I had dug
 • you had dug
 • he|she|it had dug
 • we had dug
 • you had dug
 • they had dug

Past perfect continuous

 • I had been digging
 • you had been digging
 • he|she|it had been digging
 • we had been digging
 • you had been digging
 • they had been digging

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet dig i futurum

Future

 • I will dig
 • you will dig
 • he|she|it will dig
 • we will dig
 • you will dig
 • they will dig

Future continuous

 • I will be digging
 • you will be digging
 • he|she|it will be digging
 • we will be digging
 • you will be digging
 • they will be digging

Future perfect

 • I will have dug
 • you will have dug
 • he|she|it will have dug
 • we will have dug
 • you will have dug
 • they will have dug

Future perfect continuous

 • I will have been digging
 • you will have been digging
 • he|she|it will have been digging
 • we will have been digging
 • you will have been digging
 • they will have been digging

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to dig

Present participle

 • digging

Past participle

 • dug

Perfect Participle

 • having dug

Imperative på engelska, för verbet to dig

Imperative

 • dig
 • let's dig
 • dig

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: chunder coif desert die diffuse digest dilate distribute expiate ground phone second-guess