Konjugation av verbet denaturalize på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet denaturalize på engelska.

Konjugering av verbet denaturalize i presens

Present Tense

 • I denaturalize
 • you denaturalize
 • he|she|it denaturalizes
 • we denaturalize
 • you denaturalize
 • they denaturalize

Present Continuous

 • I am denaturalizing
 • you are denaturalizing
 • he|she|it is denaturalizing
 • we are denaturalizing
 • you are denaturalizing
 • they are denaturalizing

Present Perfect

 • I have denaturalized
 • you have denaturalized
 • he|she|it has denaturalized
 • we have denaturalized
 • you have denaturalized
 • they have denaturalized

Present Perfect Continuous

 • I have been denaturalizing
 • you have been denaturalizing
 • he|she|it has been denaturalizing
 • we have been denaturalizing
 • you have been denaturalizing
 • they have been denaturalizing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet denaturalize i förfluten tid

Simple past

 • I denaturalized
 • you denaturalized
 • he|she|it denaturalized
 • we denaturalized
 • you denaturalized
 • they denaturalized

Past continuous

 • I was denaturalizing
 • you were denaturalizing
 • he|she|it was denaturalizing
 • we were denaturalizing
 • you were denaturalizing
 • they were denaturalizing

Past perfect

 • I had denaturalized
 • you had denaturalized
 • he|she|it had denaturalized
 • we had denaturalized
 • you had denaturalized
 • they had denaturalized

Past perfect continuous

 • I had been denaturalizing
 • you had been denaturalizing
 • he|she|it had been denaturalizing
 • we had been denaturalizing
 • you had been denaturalizing
 • they had been denaturalizing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet denaturalize i futurum

Future

 • I will denaturalize
 • you will denaturalize
 • he|she|it will denaturalize
 • we will denaturalize
 • you will denaturalize
 • they will denaturalize

Future continuous

 • I will be denaturalizing
 • you will be denaturalizing
 • he|she|it will be denaturalizing
 • we will be denaturalizing
 • you will be denaturalizing
 • they will be denaturalizing

Future perfect

 • I will have denaturalized
 • you will have denaturalized
 • he|she|it will have denaturalized
 • we will have denaturalized
 • you will have denaturalized
 • they will have denaturalized

Future perfect continuous

 • I will have been denaturalizing
 • you will have been denaturalizing
 • he|she|it will have been denaturalizing
 • we will have been denaturalizing
 • you will have been denaturalizing
 • they will have been denaturalizing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to denaturalize

Present participle

 • denaturalizing

Past participle

 • denaturalized

Perfect Participle

 • having denaturalized

Imperative på engelska, för verbet to denaturalize

Imperative

 • denaturalize
 • let's denaturalize
 • denaturalize

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: carve chirre deform demulsify denationalize denaturize dent disarrange entangle gazump palm safeguard