Konjugation av verbet demonise på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet demonise på engelska.

Konjugering av verbet demonise i presens

Present Tense

 • I demonise
 • you demonise
 • he|she|it demonises
 • we demonise
 • you demonise
 • they demonise

Present Continuous

 • I am demonising
 • you are demonising
 • he|she|it is demonising
 • we are demonising
 • you are demonising
 • they are demonising

Present Perfect

 • I have demonised
 • you have demonised
 • he|she|it has demonised
 • we have demonised
 • you have demonised
 • they have demonised

Present Perfect Continuous

 • I have been demonising
 • you have been demonising
 • he|she|it has been demonising
 • we have been demonising
 • you have been demonising
 • they have been demonising

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet demonise i förfluten tid

Simple past

 • I demonised
 • you demonised
 • he|she|it demonised
 • we demonised
 • you demonised
 • they demonised

Past continuous

 • I was demonising
 • you were demonising
 • he|she|it was demonising
 • we were demonising
 • you were demonising
 • they were demonising

Past perfect

 • I had demonised
 • you had demonised
 • he|she|it had demonised
 • we had demonised
 • you had demonised
 • they had demonised

Past perfect continuous

 • I had been demonising
 • you had been demonising
 • he|she|it had been demonising
 • we had been demonising
 • you had been demonising
 • they had been demonising

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet demonise i futurum

Future

 • I will demonise
 • you will demonise
 • he|she|it will demonise
 • we will demonise
 • you will demonise
 • they will demonise

Future continuous

 • I will be demonising
 • you will be demonising
 • he|she|it will be demonising
 • we will be demonising
 • you will be demonising
 • they will be demonising

Future perfect

 • I will have demonised
 • you will have demonised
 • he|she|it will have demonised
 • we will have demonised
 • you will have demonised
 • they will have demonised

Future perfect continuous

 • I will have been demonising
 • you will have been demonising
 • he|she|it will have been demonising
 • we will have been demonising
 • you will have been demonising
 • they will have been demonising

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to demonise

Present participle

 • demonising

Past participle

 • demonised

Perfect Participle

 • having demonised

Imperative på engelska, för verbet to demonise

Imperative

 • demonise
 • let's demonise
 • demonise

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: carnify cherrypick defect demobilise demonetize demonize demystify disaccredit enrol garter paganize ruralize