Konjugation av verbet deflect på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet deflect på engelska.

Konjugering av verbet deflect i presens

Present Tense

 • I deflect
 • you deflect
 • he|she|it deflects
 • we deflect
 • you deflect
 • they deflect

Present Continuous

 • I am deflecting
 • you are deflecting
 • he|she|it is deflecting
 • we are deflecting
 • you are deflecting
 • they are deflecting

Present Perfect

 • I have deflected
 • you have deflected
 • he|she|it has deflected
 • we have deflected
 • you have deflected
 • they have deflected

Present Perfect Continuous

 • I have been deflecting
 • you have been deflecting
 • he|she|it has been deflecting
 • we have been deflecting
 • you have been deflecting
 • they have been deflecting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet deflect i förfluten tid

Simple past

 • I deflected
 • you deflected
 • he|she|it deflected
 • we deflected
 • you deflected
 • they deflected

Past continuous

 • I was deflecting
 • you were deflecting
 • he|she|it was deflecting
 • we were deflecting
 • you were deflecting
 • they were deflecting

Past perfect

 • I had deflected
 • you had deflected
 • he|she|it had deflected
 • we had deflected
 • you had deflected
 • they had deflected

Past perfect continuous

 • I had been deflecting
 • you had been deflecting
 • he|she|it had been deflecting
 • we had been deflecting
 • you had been deflecting
 • they had been deflecting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet deflect i futurum

Future

 • I will deflect
 • you will deflect
 • he|she|it will deflect
 • we will deflect
 • you will deflect
 • they will deflect

Future continuous

 • I will be deflecting
 • you will be deflecting
 • he|she|it will be deflecting
 • we will be deflecting
 • you will be deflecting
 • they will be deflecting

Future perfect

 • I will have deflected
 • you will have deflected
 • he|she|it will have deflected
 • we will have deflected
 • you will have deflected
 • they will have deflected

Future perfect continuous

 • I will have been deflecting
 • you will have been deflecting
 • he|she|it will have been deflecting
 • we will have been deflecting
 • you will have been deflecting
 • they will have been deflecting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to deflect

Present participle

 • deflecting

Past participle

 • deflected

Perfect Participle

 • having deflected

Imperative på engelska, för verbet to deflect

Imperative

 • deflect
 • let's deflect
 • deflect

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: calcify cellar decalcify defend deflate deflocculate defray detoxify empoison frown overpay roadtest