Konjugation av verbet darn på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet darn på engelska.

Konjugering av verbet darn i presens

Present Tense

 • I darn
 • you darn
 • he|she|it darns
 • we darn
 • you darn
 • they darn

Present Continuous

 • I am darning
 • you are darning
 • he|she|it is darning
 • we are darning
 • you are darning
 • they are darning

Present Perfect

 • I have darned
 • you have darned
 • he|she|it has darned
 • we have darned
 • you have darned
 • they have darned

Present Perfect Continuous

 • I have been darning
 • you have been darning
 • he|she|it has been darning
 • we have been darning
 • you have been darning
 • they have been darning

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet darn i förfluten tid

Simple past

 • I darned
 • you darned
 • he|she|it darned
 • we darned
 • you darned
 • they darned

Past continuous

 • I was darning
 • you were darning
 • he|she|it was darning
 • we were darning
 • you were darning
 • they were darning

Past perfect

 • I had darned
 • you had darned
 • he|she|it had darned
 • we had darned
 • you had darned
 • they had darned

Past perfect continuous

 • I had been darning
 • you had been darning
 • he|she|it had been darning
 • we had been darning
 • you had been darning
 • they had been darning

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet darn i futurum

Future

 • I will darn
 • you will darn
 • he|she|it will darn
 • we will darn
 • you will darn
 • they will darn

Future continuous

 • I will be darning
 • you will be darning
 • he|she|it will be darning
 • we will be darning
 • you will be darning
 • they will be darning

Future perfect

 • I will have darned
 • you will have darned
 • he|she|it will have darned
 • we will have darned
 • you will have darned
 • they will have darned

Future perfect continuous

 • I will have been darning
 • you will have been darning
 • he|she|it will have been darning
 • we will have been darning
 • you will have been darning
 • they will have been darning

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to darn

Present participle

 • darning

Past participle

 • darned

Perfect Participle

 • having darned

Imperative på engelska, för verbet to darn

Imperative

 • darn
 • let's darn
 • darn

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bring camouflage crouch dangle darkle dart daydream denaturalize dupe forbid outfit restring