Konjugation av verbet credit på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet credit på engelska.

Konjugering av verbet credit i presens

Present Tense

 • I credit
 • you credit
 • he|she|it credits
 • we credit
 • you credit
 • they credit

Present Continuous

 • I am crediting
 • you are crediting
 • he|she|it is crediting
 • we are crediting
 • you are crediting
 • they are crediting

Present Perfect

 • I have credited
 • you have credited
 • he|she|it has credited
 • we have credited
 • you have credited
 • they have credited

Present Perfect Continuous

 • I have been crediting
 • you have been crediting
 • he|she|it has been crediting
 • we have been crediting
 • you have been crediting
 • they have been crediting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet credit i förfluten tid

Simple past

 • I credited
 • you credited
 • he|she|it credited
 • we credited
 • you credited
 • they credited

Past continuous

 • I was crediting
 • you were crediting
 • he|she|it was crediting
 • we were crediting
 • you were crediting
 • they were crediting

Past perfect

 • I had credited
 • you had credited
 • he|she|it had credited
 • we had credited
 • you had credited
 • they had credited

Past perfect continuous

 • I had been crediting
 • you had been crediting
 • he|she|it had been crediting
 • we had been crediting
 • you had been crediting
 • they had been crediting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet credit i futurum

Future

 • I will credit
 • you will credit
 • he|she|it will credit
 • we will credit
 • you will credit
 • they will credit

Future continuous

 • I will be crediting
 • you will be crediting
 • he|she|it will be crediting
 • we will be crediting
 • you will be crediting
 • they will be crediting

Future perfect

 • I will have credited
 • you will have credited
 • he|she|it will have credited
 • we will have credited
 • you will have credited
 • they will have credited

Future perfect continuous

 • I will have been crediting
 • you will have been crediting
 • he|she|it will have been crediting
 • we will have been crediting
 • you will have been crediting
 • they will have been crediting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to credit

Present participle

 • crediting

Past participle

 • credited

Perfect Participle

 • having credited

Imperative på engelska, för verbet to credit

Imperative

 • credit
 • let's credit
 • credit

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: blog bridle corrode crawl create creep crib decolonise divulge fine-tune nidify reluct