Konjugation av verbet cote på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet cote på engelska.

Konjugering av verbet cote i presens

Present Tense

 • I cote
 • you cote
 • he|she|it cotes
 • we cote
 • you cote
 • they cote

Present Continuous

 • I am coting
 • you are coting
 • he|she|it is coting
 • we are coting
 • you are coting
 • they are coting

Present Perfect

 • I have coted
 • you have coted
 • he|she|it has coted
 • we have coted
 • you have coted
 • they have coted

Present Perfect Continuous

 • I have been coting
 • you have been coting
 • he|she|it has been coting
 • we have been coting
 • you have been coting
 • they have been coting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet cote i förfluten tid

Simple past

 • I coted
 • you coted
 • he|she|it coted
 • we coted
 • you coted
 • they coted

Past continuous

 • I was coting
 • you were coting
 • he|she|it was coting
 • we were coting
 • you were coting
 • they were coting

Past perfect

 • I had coted
 • you had coted
 • he|she|it had coted
 • we had coted
 • you had coted
 • they had coted

Past perfect continuous

 • I had been coting
 • you had been coting
 • he|she|it had been coting
 • we had been coting
 • you had been coting
 • they had been coting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet cote i futurum

Future

 • I will cote
 • you will cote
 • he|she|it will cote
 • we will cote
 • you will cote
 • they will cote

Future continuous

 • I will be coting
 • you will be coting
 • he|she|it will be coting
 • we will be coting
 • you will be coting
 • they will be coting

Future perfect

 • I will have coted
 • you will have coted
 • he|she|it will have coted
 • we will have coted
 • you will have coted
 • they will have coted

Future perfect continuous

 • I will have been coting
 • you will have been coting
 • he|she|it will have been coting
 • we will have been coting
 • you will have been coting
 • they will have been coting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to cote

Present participle

 • coting

Past participle

 • coted

Perfect Participle

 • having coted

Imperative på engelska, för verbet to cote

Imperative

 • cote
 • let's cote
 • cote

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bilk bootlick contemn cosh costume cotter counteract dark dispirit fear murther refrain