Konjugation av verbet contextualize på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet contextualize på engelska.

Konjugering av verbet contextualize i presens

Present Tense

 • I contextualize
 • you contextualize
 • he|she|it contextualizes
 • we contextualize
 • you contextualize
 • they contextualize

Present Continuous

 • I am contextualizing
 • you are contextualizing
 • he|she|it is contextualizing
 • we are contextualizing
 • you are contextualizing
 • they are contextualizing

Present Perfect

 • I have contextualized
 • you have contextualized
 • he|she|it has contextualized
 • we have contextualized
 • you have contextualized
 • they have contextualized

Present Perfect Continuous

 • I have been contextualizing
 • you have been contextualizing
 • he|she|it has been contextualizing
 • we have been contextualizing
 • you have been contextualizing
 • they have been contextualizing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet contextualize i förfluten tid

Simple past

 • I contextualized
 • you contextualized
 • he|she|it contextualized
 • we contextualized
 • you contextualized
 • they contextualized

Past continuous

 • I was contextualizing
 • you were contextualizing
 • he|she|it was contextualizing
 • we were contextualizing
 • you were contextualizing
 • they were contextualizing

Past perfect

 • I had contextualized
 • you had contextualized
 • he|she|it had contextualized
 • we had contextualized
 • you had contextualized
 • they had contextualized

Past perfect continuous

 • I had been contextualizing
 • you had been contextualizing
 • he|she|it had been contextualizing
 • we had been contextualizing
 • you had been contextualizing
 • they had been contextualizing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet contextualize i futurum

Future

 • I will contextualize
 • you will contextualize
 • he|she|it will contextualize
 • we will contextualize
 • you will contextualize
 • they will contextualize

Future continuous

 • I will be contextualizing
 • you will be contextualizing
 • he|she|it will be contextualizing
 • we will be contextualizing
 • you will be contextualizing
 • they will be contextualizing

Future perfect

 • I will have contextualized
 • you will have contextualized
 • he|she|it will have contextualized
 • we will have contextualized
 • you will have contextualized
 • they will have contextualized

Future perfect continuous

 • I will have been contextualizing
 • you will have been contextualizing
 • he|she|it will have been contextualizing
 • we will have been contextualizing
 • you will have been contextualizing
 • they will have been contextualizing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to contextualize

Present participle

 • contextualizing

Past participle

 • contextualized

Perfect Participle

 • having contextualized

Imperative på engelska, för verbet to contextualize

Imperative

 • contextualize
 • let's contextualize
 • contextualize

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: behove bless concoct contango contest continue contribute crowdsource discount extoll moither reconstruct