Konjugation av verbet construe på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet construe på engelska.

Konjugering av verbet construe i presens

Present Tense

 • I construe
 • you construe
 • he|she|it construes
 • we construe
 • you construe
 • they construe

Present Continuous

 • I am construing
 • you are construing
 • he|she|it is construing
 • we are construing
 • you are construing
 • they are construing

Present Perfect

 • I have construed
 • you have construed
 • he|she|it has construed
 • we have construed
 • you have construed
 • they have construed

Present Perfect Continuous

 • I have been construing
 • you have been construing
 • he|she|it has been construing
 • we have been construing
 • you have been construing
 • they have been construing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet construe i förfluten tid

Simple past

 • I construed
 • you construed
 • he|she|it construed
 • we construed
 • you construed
 • they construed

Past continuous

 • I was construing
 • you were construing
 • he|she|it was construing
 • we were construing
 • you were construing
 • they were construing

Past perfect

 • I had construed
 • you had construed
 • he|she|it had construed
 • we had construed
 • you had construed
 • they had construed

Past perfect continuous

 • I had been construing
 • you had been construing
 • he|she|it had been construing
 • we had been construing
 • you had been construing
 • they had been construing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet construe i futurum

Future

 • I will construe
 • you will construe
 • he|she|it will construe
 • we will construe
 • you will construe
 • they will construe

Future continuous

 • I will be construing
 • you will be construing
 • he|she|it will be construing
 • we will be construing
 • you will be construing
 • they will be construing

Future perfect

 • I will have construed
 • you will have construed
 • he|she|it will have construed
 • we will have construed
 • you will have construed
 • they will have construed

Future perfect continuous

 • I will have been construing
 • you will have been construing
 • he|she|it will have been construing
 • we will have been construing
 • you will have been construing
 • they will have been construing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to construe

Present participle

 • construing

Past participle

 • construed

Perfect Participle

 • having construed

Imperative på engelska, för verbet to construe

Imperative

 • construe
 • let's construe
 • construe

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: befog blare computerize constipate construct consubstantiate contemn crosscut disclose expurgate mob recoil