Konjugation av verbet collaborate på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet collaborate på engelska.

Konjugering av verbet collaborate i presens

Present Tense

 • I collaborate
 • you collaborate
 • he|she|it collaborates
 • we collaborate
 • you collaborate
 • they collaborate

Present Continuous

 • I am collaborating
 • you are collaborating
 • he|she|it is collaborating
 • we are collaborating
 • you are collaborating
 • they are collaborating

Present Perfect

 • I have collaborated
 • you have collaborated
 • he|she|it has collaborated
 • we have collaborated
 • you have collaborated
 • they have collaborated

Present Perfect Continuous

 • I have been collaborating
 • you have been collaborating
 • he|she|it has been collaborating
 • we have been collaborating
 • you have been collaborating
 • they have been collaborating

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet collaborate i förfluten tid

Simple past

 • I collaborated
 • you collaborated
 • he|she|it collaborated
 • we collaborated
 • you collaborated
 • they collaborated

Past continuous

 • I was collaborating
 • you were collaborating
 • he|she|it was collaborating
 • we were collaborating
 • you were collaborating
 • they were collaborating

Past perfect

 • I had collaborated
 • you had collaborated
 • he|she|it had collaborated
 • we had collaborated
 • you had collaborated
 • they had collaborated

Past perfect continuous

 • I had been collaborating
 • you had been collaborating
 • he|she|it had been collaborating
 • we had been collaborating
 • you had been collaborating
 • they had been collaborating

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet collaborate i futurum

Future

 • I will collaborate
 • you will collaborate
 • he|she|it will collaborate
 • we will collaborate
 • you will collaborate
 • they will collaborate

Future continuous

 • I will be collaborating
 • you will be collaborating
 • he|she|it will be collaborating
 • we will be collaborating
 • you will be collaborating
 • they will be collaborating

Future perfect

 • I will have collaborated
 • you will have collaborated
 • he|she|it will have collaborated
 • we will have collaborated
 • you will have collaborated
 • they will have collaborated

Future perfect continuous

 • I will have been collaborating
 • you will have been collaborating
 • he|she|it will have been collaborating
 • we will have been collaborating
 • you will have been collaborating
 • they will have been collaborating

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to collaborate

Present participle

 • collaborating

Past participle

 • collaborated

Perfect Participle

 • having collaborated

Imperative på engelska, för verbet to collaborate

Imperative

 • collaborate
 • let's collaborate
 • collaborate

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: auctioneer bead clew coin coldweld collapse collimate cooccur derive entrammel mechanize race